Aan alle gebouweigenaren in Leudal die te maken hebben met een betonnen vulelement MuWi-systeem

De gemeente Leudal is door het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening geïnformeerd over het feit dat op 8 mei jongstleden in een school in Rotterdam een deel van een betonnen vulelement uit een verdiepingsvloer door het plafond omlaag is gevallen. Hierbij zijn gelukkig geen slachtoffers gevallen, echter bij nader onderzoek van de gemeente Rotterdam en TNO bij de betreffende school bleek op nog een aantal andere plaatsen sprake te zijn van scheuren in vulelementen. Ook bij twee andere scholen bleken deze gebreken aanwezig te zijn. De scholen waar de schade is aangetroffen zijn gebouwd met het zogenoemde MuWi-systeem. Bij dit bouwsysteem, in Nederland toegepast van 1951 tot en met 1973, bestaat de vloer uit betonnen balkjes waartussen betonnen vulelementen zijn geplaatst.

Het systeem is niet alleen toegepast in scholen, maar kan ook zijn toegepast in diverse soorten gebouwen. Graag willen we ingaan op het verzoek van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en alle eigenaren van gebouwen in Leudal informeren omtrent de mogelijke schade aan het vloersysteem en eventuele kans op letsel. In uw hoedanigheid van gebouweigenaar bent u verantwoordelijk voor een veilig en gezond bouwwerk. Om hiervoor zorg te dragen verzoeken wij u daarom kennis te nemen van het informatiedocument van TNO.

De gemeente adviseert alle eigenaren om gebouwen waarvan zij weten of vermoeden dat het MuWi-systeem is toegepast dit te inspecteren en zo nodig te herstellen. Volledigheidshalve vermelden we dat eventuele schade aan het vloersysteem geen directe gevolgen heeft voor de constructieve veiligheid van de gebouwen.

Bekijk hier het Rapport TNO(externe link)