Ouderen vanaf 65 jaar zonder Omnibuzz pas worden gratis vervoerd naar de locatie waar ze gevaccineerd worden tegen corona. Dat hebben de 30 deelnemende gemeenten aan de GR Omnibuzz besloten. In eerste instantie gold dit voor 70-plussers, maar de leeftijdsgrens is naar beneden bijgesteld. Dit gratis vervoer geldt bij de eerste en de tweede vaccinatie (indien van toepassing). Het Rijk stelt zich in haar vaccinatiecampagne op het standpunt dat ouderen die geen Wmo-vervoersindicatie hebben, zelf het vervoer moeten regelen. Omdat dit de gemeenten voor een aantal dilemma’s plaatst, hebben zij een ander besluit genomen. Bovendien hebben zij minister De Jonge in een brief gevraagd ook de ouderen die geen Wmo-vervoersindicatie hebben gratis Omnibuzz vervoer ter beschikking te stellen. Voor de klanten van Omnibuzz is het vervoer naar de vaccinatielocatie sowieso gratis.

“Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ouderen zich laten vaccineren. Met het schrappen van de eigen bijdrage voor de ritten van en naar de vaccinatielocatie maken de gemeenten het ouderen zo aantrekkelijk mogelijk om zich te laten inenten”, zegt wethouder Marianne Smitsmans, voorzitter van het algemeen bestuur Omnibuzz.

In de brief aan minister De Jonge stellen de gemeenten zich op het standpunt dat niet alleen de ouderen met een Wmo-vervoersindicatie gratis gebruik kunnen maken van het vervoer naar de vaccinatielocatie, maar ook ouderen die deze indicatie niet hebben. Zij spreken hun zorgen uit dat ouderen zonder Wmo-vervoersindicatie, die ondersteuning bij vervoer naar vaccinatiepunten nodig hebben, de weg naar vrijwilligersinitiatieven niet kunnen vinden en dus mogelijk afzien van vaccinatie. Bovendien betwijfelen de gemeenten of er voldoende vrijwilligersinitiatieven zijn om deze vraagt op te kunnen vangen.

“Op die manier maken wij het samen mogelijk dat zo veel mogelijk oudere burgers een vaccinatieafspraak maken en dat ze daarbij gelijk behandeld worden.” Tevens benadrukken de gemeenten dat door de inzet van Wmo-vervoer zo veel mogelijk vervoer optimaal volgens COVID-19-maatregelen gereden wordt.

Het Rijk heeft in de vaccinatiecampagne besloten dat thuiswonende ouderen zonder een Wmo-vervoersindicatie een beroep moeten doen op vrijwilligers(initiatieven- en organisaties) als zij in eigen kring geen vervoer kunnen regelen.

Er is gekozen voor de leeftijd vanaf 65 jaar omdat de categorie ouderen van 60 tot 65 jaar door de huisarts wordt gevaccineerd. De afstand tot de huisartsenpraktijk is voor deze categorie goed en zelfstandig af te leggen.

Rit boeken

De ouderen kunnen een rit boeken via het callcenter van Omnibuzz, telefoonnummer 0900 – 0699.
Voor diegene die met Omnibuzz reist, gelden onderstaande regels:

  • Het dragen van een chirurgisch mondkapje of medisch mondkapje.
  • De chauffeur voert bij het instappen een gezondheidscheck uit.
  • De chauffeur wijst aan waar men moet gaan zitten.

Bovendien vragen zij iedereen dringend om de richtlijnen en adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) op te volgen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u ook op de website van Omnibuzz: www.omnibuzz.nl