In juni 2020 heeft gemeente Leudal een certificaat voor dementievriendelijke organisatie ontvangen uit handen van Wil Velding en Rikie Verhaeg van Alzheimer Midden-Limburg. Wethouder Mart Janssen nam het certificaat in ontvangst. Hiermee wenst de gemeente Leudal haar bijdrage te leveren aan een dementievriendelijke organisatie op weg naar een dementievriendelijk Leudal.

Mart Janssen: "Meerdere collega’s in de organisatie hebben een training in het gemeentehuis gevolgd, ‘omgaan met dementie’. Dit certificaat is een aanmoediging om dementievriendelijkheid in de organisatie verder te ontwikkelen en uit te dragen naar onze gemeenschap. Onze medewerkers die telefonisch of fysiek in contact komen met inwoners, ook met inwoners met dementie, hebben baat bij kennis in het omgaan met dementie. Dit leidt tot minder stress op de werkvloer voor zowel medewerkers én onze klanten. Gezien de huidige situatie (corona) realiseren we ons dat het juist nu hele moeilijke tijden zijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Vanuit de gemeente Leudal en Synthese doen we onze uiterste best om zoveel mogelijk, waar we kunnen, te ondersteunen.”

Samen werken aan een dementievriendelijke gemeente

Het aantal mensen met dementie in de gemeente Leudal neemt de komende jaren toe. In 2015 waren er in Leudal 670 mensen met dementie. In 2020 zal het aantal mensen met dementie verder toenemen naar 820. In 2040 wordt verwacht dat dit aantal bijna verdubbeld naar 1500 mensen met dementie. Naar de toekomst toe krijgen dan ook steeds meer mantelzorgers, inwoners en organisaties in de dagelijkse praktijk te maken met dementie. Mensen met dementie nemen deel aan het gewone leven: je komt hen tegen op straat, bij de bakker, in de supermarkt of bij jouw lokale vereniging. Het is belangrijk dat we; inwoners, bedrijven en verenigingen, kennis hebben van dementie en hoe hier goed mee om te gaan. 

Jouw organisatie ook dementievriendelijk?

Als gemeente roepen we organisaties op deel te nemen aan de training, zodat steeds meer organisaties het certificaat ‘dementievriendelijke organisatie’ gaan uitdragen. Meer weten over hoe om te gaan met dementie voor u of uw organisatie? Kijk op: www.samendementievriendelijk.nl(externe link)
 

Uitzending

De uitreiking van het certificaat dementievriendelijke gemeente werd in beeld gebracht door Omroep ML5. Bekijk de reportage hieronder:

Hulp bij Dementie Midden-Limburg

In 2030 zal het aantal mensen met de diagnose dementie in de provincie Limburg verdubbeld zijn (becijferd door TNO). Deze stijging en de knelpunten die cliënten en mantelzorgers ervaren in de zorg hebben geleid tot het tot stand komen van het dementieprogramma Hulp bij Dementie. Hulp bij dementie Midden-Limburg biedt hulp aan familie, mantelzorgers en vrijwilligers, evenals aan professionals in de zorg, die met dementie te maken krijgen. Meer informatie over Hulp bij Dementie? Ga naar de website www.hulpbijdementie.nl/midden-limburg(externe link)