In het algemeen vinden we het belangrijk dat in de plannen aandacht is voor:

  • Een invulling met een voor het centrum van Heythuysen versterkende functie.
  • De invulling van de ruimte aan de voor- en achterzijde van het huidige gebouw.
  • Invulling van wooneenheden op de verdieping en bij voorkeur levensloopbestendig met een minimale woonoppervlakte van 65m2 in het huursegment tot maximaal € 1.000.
  • Het alternatief om een totale herontwikkeling van de locatie te realiseren, met meerdere wooneenheden, mits met een massa en verschijningsvorm die ruimtelijk passend is en met maximaal twee bouwlagen.
  • Zowel bij herbestemming als ook totale herontwikkeling invulling van de begane grond met een centrumversterkende functie. Dit al dan niet (gecombineerd) met een commercieel/maatschappelijke functie zoals toerisme, detailhandel, streekproducten of kantoor.
  • Het benutten van de mogelijkheid om bovengenoemde invulling te realiseren met functies die nu buiten het centrum liggen.
  • De parkeervoorziening bij het plan. Deze mag aan de voorzijde vervallen, mits de voorziening op eigen terrein, aan de achterzijde opnieuw wordt geregeld.
  • De situering van de voorgevel. Deze mag naar voren worden gebracht, in lijn met de belendende bebouwing en beter passend in het straatbeeld.
  • De verbinding van het achtergelegen terrein naar de Burgemeester Janssen van Sonlaan en het behouden van de mogelijkheid voor (toekomstige) realisaties in het gebied.