Bomen zijn belangrijk en worden steeds belangrijker. De gemeente gaat de komende jaren veel bomen en bosplantsoen aanplanten in Leudal. Dit is zowel inboet als nieuwe aanplant. (Inboet wil zeggen, het vervangen van bomen die dood zijn gegaan of herstellen van weggevallen bomen in lanen).

Mensen associëren bomen soms met overlast. Bomen kunnen inderdaad overlast veroorzaken in de vorm van blad- en vruchtval, wortelopdruk of plak door luizen, maar de voordelen van bomen zijn vele malen groter dan de nadelen.

Bomen zorgen voor zuurstof

Bomen helpen om de lucht die we inademen te zuiveren. Een boom heeft het vermogen om schadelijke gassen zoals kooldioxide op te nemen en om te zetten in zuurstof.

Bomen vangen water op

Ze fungeren als natuurlijke spons die regen verzamelen, water filteren en overtollig water weg laten lopen. Zo verminderen bomen het risico op overstromingen en aardverschuivingen.

Bomen zorgen voor biodiversiteit

Bossen beschikken over 80% van de biodiversiteit in de wereld. 1 boom kan honderden soorten insecten, schimmels, mos, zoogdieren, vogels en planten herbergen.
Ze zorgen ook voor schaduw en verlagen de luchttemperatuur tijdens hete zomers.

Bomen vangen fijnstof weg

Bomen vangen 5 tot 10% fijnstof weg. 

De komende maanden laat de gemeente bomen aanplanten in Leudal. Waar de bomen worden geplant is te raadplegen in onderstaande excel-tabellen. Inmiddels zijn er via e-mail en social media vele suggesties binnen gekomen waar we bomen kunnen aanplanten. Deze gaan ook opgepakt worden. Indien mogelijk zullen op voorgestelde locaties ook bomen worden aangeplant. In Haelen wordt de komende wintermaanden een educatief soortenbos aangelegd met een bloemenweide en bijen-insectenhotels.

In de onderstaande overzichten kunt u per kern zien waar we dit najaar bomen gaan planten.