Wat is dit

Een ondersteuningsverklaring is een verklaring waarmee u een kandidatenlijst ondersteunt van een politieke partij/groepering. 
Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing
  • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding)

Ondersteuningsverklaringen

Om deel te mogen nemen aan de verkiezing zowel voor de Provinciale Staten als voor de Waterschappen moet een politieke partij/groepering onder meer een kandidatenlijst inleveren die wordt ondersteund door minimaal 30 kiezers per kieskring.
De ondersteuningsverklaringen worden door de desbetreffende partij/groepering ingevuld en ter ondertekening aangeboden. De kiezer ondertekent deze verklaring in het gemeentehuis. 

Gemeente Leudal valt onder kieskring Waterschap Limburg en voor de Provinciale Staten onder kieskring Limburg.

Wie mag ondersteuningsverklaring tekenen

Verklaringen van ondersteuning mogen worden afgelegd door personen die binnen de kieskring als kiezer zijn ingeschreven. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de gemeente Leudal als kiezer zijn ingeschreven. 
Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. 
Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken

Wanneer

Het afleggen van een ondersteuningsverklaring kan, onder overlegging van een geldig legitimatie bewijs van 16 januari t/m 30 januari in het gemeentehuis van Leudal.

Dit kan van maandag tot en met donderdag van 9.00 – 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Het maken van een afspraak heeft onze voorkeur bel met team verkiezingen, bereikbaar tijdens kantooruren via telefoonnummer (0475-) 85 90 00