Populaire onderwerpen

Lees voor

 

Nieuwsflits

Onderstaand een greep uit onze nieuwsberichten. Kijk voor een compleet overzicht op Actueel nieuws.

 • Milieueffectrapportage voor bedrijventerrein Zevenellen

  Enkele jaren geleden is besloten om het bedrijventerrein Zevenellen te ontwikkelen tot biobased bedrijventerrein. In het bestemmingsplan dat geldt voor deze locatie is dit verwerkt. De gemeente wil graag dat de leefbaarheid van de omgeving van Zevenellen niet achteruit gaat, en wil daarnaast ruimte geven aan toekomstige bedrijvigheid op het terrein.

 • Extra geld voor onderhoud openbaar groen

  In 2015 is er bezuinigd op plantsoenen, bermen en ander openbaar groen. Er werd minder onderhoud uitgevoerd en enkele plantsoenen werden vervangen voor gras. Dat was nodig om de begroting van de gemeente op orde te krijgen. De bezuiniging voor 2015 is behaald, er was zelfs wat geld over. Tijdens de extra raadsvergadering op 2 augustus 2016 heeft de gemeenteraad besloten om extra geld beschikbaar te stellen voor het onderhoud van het openbaar groen.

 • Maasfront Hanssum te Neer

  In Hanssum te Neer zijn op dit moment meerdere ontwikkelingen gaande. Deze zijn bedoeld om het Maasfront, in combinatie met het versterken van de dijk, te verbeteren. Het totale plan omvat meerdere onderdelen die ook om diverse redenen op verschillende tijdstippen worden uitgevoerd.

 • Mevrouw Grada Hol – Derks viert 100 ste verjaardag.

  Donderdag 11 augustus vierde mevrouw Hol-Derks in het restaurant van woonzorgcentrum St Charles haar 100ste verjaardag.

 • Bekendmakingen ook via app beschikbaar

  Groot evenement om de hoek? Wegafsluiting in het dorp? Gaan de buren verbouwen? Informatie en bekendmakingen over vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving waren al te vinden via de e-mailservice van overheid.nl (officiële bekendmakingen). Nu is er ook een app beschikbaar: “Over uw buurt”.

 • De gebiedsregisseurs komen naar u toe!

  Doel van de functie van gebiedsregisseur is het ondersteunen van wijken, buurten en dorpen naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit gebeurt door het (stimuleren van) opbouw en onderhoud van functionele netwerken binnen de gemeentelijke organisatie, binnen dorpen en met maatschappelijke partners.

 • Groot onderhoud Noorderbaan

  De asfalt verharding van de Noorderbaan wordt vanaf de N279 tot aan de komgrens richting Leveroy gefaseerd vervangen. De afwatering over het gehele tracé en de oversteekbaarheid voor fietsers ter hoogte van de St. Antoniusstraat wordt verbeterd. Tevens wordt het asfalt van een gedeelte van de Kloosterstraat vervangen.

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Omvorming groenvoorziening

N280

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.