Populaire onderwerpen

Lees voor

Nieuwsflits

Onderstaand een greep uit onze nieuwsberichten. Kijk voor een compleet overzicht op Actueel nieuws.

 • Workshop: ‘ja, ik wil in de gemeenteraad’

  In maart 2018 wordt de nieuwe gemeenteraad gekozen. De gemeenteraad neemt belangrijke beslissingen over onder andere wonen, verkeer en welzijn in Leudal. Wilt u politiek actief worden? De griffies van de gemeenten Maasgouw en Leudal organiseren de workshop ‘Ja, ik wil in de gemeenteraad’.

 • Samen opruimen voor een schone gemeente

  Zaterdag 25 maart start de zwerfafvalactie ‘Leudal Schoon aan de Maas 2017’. Verenigingen, scholen en buurtgenoten kunnen allemaal meehelpen om hun dorpskern, de wijk, een stuk natuurgebied of een kilometer Maasoever schoon te maken. Hiermee kunnen zij € 200,-- verdienen voor hun vereniging of stichting. Help ook mee!

 • BsGW verstuurt belastingaanslagen in laatste week februari

  De meeste inwoners en bedrijven in onze gemeente ontvangen in de week van 28 februari een gecombineerd aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen 2017. Zo hoeft u slechts één keer te reageren en wordt uw aanvraag of reactie direct verwerkt voor beide belastingen.

 • Snoeien bomen

  Steeds meer krijgt de gemeente te maken met bewoners en ondernemers die snoeien aan bomen van de gemeente. 

  Zelf snoeien

  Het is niet toegestaan om zelf  te snoeien aan gemeentebomen. Dit geldt ook als iemand gemeentegrond in gebruik heeft waar een boom op staat. Soms worden bomen waarvan hinder wordt ervaren door bijvoorbeeld schaduwwerking of overhangende takken, zelfs rigoureus gesnoeid.

 • NIX 18

  Binnenkort is het weer zover: carnaval! Carnavalsvierders trekken hun mooiste pèkske aan en storten zich in het feestgedruis. Ook jongeren vieren carnaval en de kans is groot dat zij dan in de verleiding komen om alcohol te drinken of om te roken.

 • Vertrouwen in samenwerking tussen besturen gemeenschapsaccomodaties

  De besturen van de gemeenschapsaccommodaties in Leudal hebben vorige week (6 februari) een intentieverklaring ondertekend het Trefcentrum in Kelpen-Oler  Zij zijn verenigd in OOG (OverlegOrgaan Gemeenschapshuizen) en verbinden zich daarmee aan een intensievere onderlinge samenwerking.

 • Buurt Whatsapp groot succes in Leudal!

  Sinds kort tellen alle zestien kernen van Leudal één of meerdere Buurt Whatsapp groepen. Groepen waaraan iedere inwoner van de gemeente kan deelnemen en waar informatie gedeeld wordt bij onveilige of verdachte omstandigheden.

 • Rioolwerkzaamheden Sint Antoniusstraat te Heythuysen

  Op donderdag 2 maart 2017 start de firma Bloem Civiel Techniek BV in opdracht van gemeente Leudal met het vervangen van enkele huisaansluitingen van de riolering in een gedeelte van de Sint Antoniusstraat in Heythuysen. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Sint Janlaan en Arevenlaan en nemen 7 werkdagen in beslag.

 • Uitreiking zilveren medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen aan Ben Sijben uit Neer

  Burgemeester Arno Verhoeven van de gemeente Leudal reikte vandaag 15 februari de zilveren medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen uit aan Ben Sijben uit Neer voor zijn heldhaftig optreden bij een verdrinkingsgeval.

 • Verordening geurhinder en veehouderij 2017 gemeente Leudal en bijbehorende gebiedsvisie

  Op 14 februari 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot het vaststellen van de verordening geurhinder en veehouderij 2017 gemeente Leudal. Dit besluit is op 18 februari 2017 in werking getreden.

  Deze verordening is voortaan het toetsingskader voor aanvragen omgevingsvergunning milieu en wordt ook gebruikt bij de besluitvorming in het kader van  ruimtelijke ordening.

 • Gewijzigde ophaaldagen huisvuil ivm carnaval

  In verband met carnaval wijzigen de ophaaldagen van het GFT-afval als volgt:

 • Verkiezingen Tweede Kamer: Aanvragen vervangende stempas

  De burgemeester van Leudal maakt bekend, dat voor de op woensdag 15 maart 2017 te houden Tweede Kamer Verkiezing het volgende van toepassing is:

  Om overal in Leudal te kunnen stemmen ontvangt u uiterlijk op 1 maart een stempas. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen.

 • Gemeentehuis gesloten met Vastelaovendj

  De publieksbalies van het Burger Bedrijven Plein (BBP) van de gemeente Leudal zijn in verband met de Vasteloavendj gesloten op maandag 27 en dinsdag 28 februari 2017.

Verkiezingen Tweede Kamer - 15 maart 2017

WhatsApp buurtpreventie

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.