Zaterdag 21 maart tot en met zaterdag 18 april is de zwerfafvalactie ‘Leudal Schoon aan de Maas 2020’. Verenigingen, scholen en buurtgenoten, help allemaal mee om je dorpskern, de wijk, een stuk natuurgebied, een kilometer Maasoever schoon te maken en verdien hiermee € 200,- voor uw vereniging of stichting. U kunt zelf bepalen waar en wanneer u uw actie plant. Bij massale deelname blijft gemeente Leudal de schoonste gemeente aan de Maas.

Er wordt het hele jaar door al veel zwerfvuil opgeruimd langs de Maas en beken in Leudal. Maar voordat het groen alles weer bedekt, is het zwerfvuil wel heel erg zichtbaar. Tijd voor de grote schoonmaak. Provincie Limburg, Rijkswaterstaat Limburg, gemeente, terreinbeheerders en natuurorganisaties werken dit jaar weer samen in het project ‘Schone Maas’, waarvan ‘Leudal Schoon aan de Maas 2020’ deel uit maakt.

Dorpsraden, buurtcoördinatoren, jeugdcontactraad, jachtvereniging, politieke partijen, scholen, kortom alle verenigingen en stichtingen kunnen hun steentje bijdragen. Door het opschonen van een mooi plekje, in eigen omgeving, laten de deelnemers zien dat een schone leefomgeving belangrijk is. Deelname is eenvoudig, het kost niets en het kan bovendien reuze gezellig zijn.
Kent u een plekje binnen de gemeente Leudal dat u als buurt, school of met uw vereniging wilt opruimen? Neem dan contact op de coördinator van ‘Leudal Schoon aan de Maas 2020’.
U blijft zelf verantwoordelijk voor uw actie maar wordt daarin bijgestaan door de gemeente. Zij zorgt voor verschillende materialen (handschoenen, vuilniszakken, grijpstokken) en zorgt er ook voor dat het door u verzamelde afval opgehaald wordt. Als individu of klein groepje is het mogelijk om zich aan te sluiten bij een al bestaande actie. Vanuit veel dorpskernen vinden er namelijk al acties plaats. De gemeente sluit graag de verbinding met een dergelijke actie bij u in de buurt. Een informatie / start bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 2 maart a.s. om 19.00 uur in het gemeentehuis, Leudalplein 1 te Heythuysen.
 

Dit jaar, in het kader van de actie ‘Leudal Schoon aan de Maas 2020’ kunt u als groep, een eenmalige vergoeding krijgen van € 200,- voor uw vereniging, stichting of school. Er moet dan wel een hele wijk, een hele dorpskern of minstens een kilometer Maasdal schoongemaakt worden. Maximaal kunnen 50 groepen meedoen. Als er meer aanmeldingen zijn, bepaalt gemeente Leudal welke groepen kunnen deelnemen.

Sluit aan, samen houden we Leudal schoon!

Meedoen?

Wilt u meedoen aan de zwerfvuilactie ‘Leudal Schoon aan de Maas 2020’ en een bijdrage leveren aan een schonere buurt? Meldt u zich dan aan via e-mail: info@ervaardenatuur.nl. U krijgt dan het deelnameformulier opgestuurd, waarmee u uw actie kunt opgeven. Voor nadere informatie kunt u ook bellen met de coördinator van de zwerfvuilactie, Maaike van Strijp, telefoon: 06-23327305 of mailen naar info@ervaardenatuur.nl.