Wat is het?

Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur. U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en/of besluiten van de gemeente. De gemeente geeft zelf informatie via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.

Wilt u informatie opvragen over het beleid en/of besluiten van de gemeente? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

Verschil tussen Wob-verzoek en een Who-verzoek

Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur staat geen hergebruik van overheidsinformatie toe. Een Wob-verzoek zorgt namelijk alleen voor openbaarmaking van informatie voor iedereen.

Een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie gaat verder dan openbaarmaking. De informatie kan dan voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de informatie bedoeld is.

Wat zijn de kosten?

Bij het verstrekken van afschriften van documenten worden de kosten van fotokopieën in rekening gebracht.

Hoe werkt het?

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over beleid van de gemeente.
  • De informatie staat op een 'gegevensdrager'. Bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een computerbestand.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Afwijzen Wob-verzoek

De gemeente kan uw verzoek afwijzen om verschillende redenen. Deze redenen staan in de Wob. Bijvoorbeeld als het geven van de informatie de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. Of omdat het gaat om vertrouwelijke gegevens.

Wat moet ik doen?

U dient het Wob-verzoek in bij de gemeente. Geef duidelijk aan welke informatie u wilt.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

Bezwaar maken

Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?

Marij de Loo

Marij de Loo

Medewerker Burgerbedrijvenplein