Overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. De gemeente Leudal nodigt u dan ook graag uit om mensen voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding. Kent u ook iemand die een lintje verdient ?

Belangrijk hierbij te weten,  dat de kandidaat zich minimaal vijftien jaar als vrijwilliger inspant voor de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligers, initiatiefnemers of bestuursleden van een vereniging, club of een stichting met een ideëel karakter. Daarbij moeten de werkzaamheden belangeloos zijn verricht. Tijdsduur en intensiteit zijn hierbij van groot belang.

Voordragen vóór 15  juli 2022

Het is ook belangrijk om op tijd in actie te komen, omdat de behandeling van een voorstel behoorlijk wat tijd kost. Informatie over de voordracht kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar kabinet@leudal.nl  Ook kunt u telefonisch contact opnemen via tel. (0475) 85 90 00

Meer informatie

Informatie over de criteria en voorwaarden leest u op www.lintjes.nl en op 

Meer informatie Koninklijk onderscheiding, lintje