Onze gemeente kent alle dynamiek van deze tijd. Met ook de spanningen die daarbij horen. Het is enerzijds de groene tuin van Limburg, waar de 36.000 inwoners riant wonen in 16 dorpen met ieder een eigen karakter. In Leudal wordt ook de meeste duurzame energie opgewekt van heel Limburg. Veel van onze inwoners vinden werk in de vooruitstrevende moderne bedrijven, die voortkomen uit ons agrarisch verleden. Zoals bijvoorbeeld de hightech zaadveredeling. Anderen reizen in twintig minuten via de snelweg naar de Brainport regio rond Eindhoven.

Deze dynamiek vraagt veel van bestuurlijk Leudal. En dus ook van jou als ambtenaar. Want de aantrekkelijke recreatieve omgeving van Leudal wordt bezocht door veel toeristen. Terwijl de duurzaamheid wordt bereikt door windmolens en zonneweides. Ondertussen willen de forenzen uit de Brainport mooi en rustig wonen en bij dit alles vraagt onze succesvolle agribusiness de ruimte om zich verder te ontwikkelen.

Leudal is succesvol in de afstemming van dit alles. Het heeft ons al veel gebracht, maar we willen nog beter. Daarom staan wij altijd open voor nieuwe collega's die meedenken over de inrichting van een modern en leefbaar Leudal.

De afdeling Samenleving

De afdeling Samenleving bestaat uit twee teams: Beleid en Uitvoering.

Wij ontwikkelen en regisseren beleid op het terrein van welzijn, (jeugd)zorg, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning, participatie, veiligheid, onderwijs, kunst en cultuur, accommodatiebeleid, etc.

Dit gebeurt steeds meer integraal, regionaal en in nauwe samenwerking met tal van maatschappelijke partners en lokale gemeenschappen.

Het team uitvoering Sociaal Domein geeft uitvoering aan de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen, Schulddienstverlening en de Leerplichtwet. De afdeling zoekt ambitieuze en doortastende professionals die de ontwikkeling van de afdeling vormgeven. In totaal bestaat de afdeling Samenleving uit ongeveer 40 medewerkers.

Daarnaast is er een Mensontwikkelbedrijf als onderdeel van team Uitvoering sociaal domein. In het Mensontwikkelbedrijf bieden we inwoners met een PW uitkering of die vallen onder aanverwante regelingen zoals de nieuwe Wet Inburgering een gestructureerde aanpak, of een werkervaringsplek met als doel participatie en daar waar mogelijk doorstroming naar betaald werk.

Werkmeester

Deze functionaris zorgt ervoor dat aan kandidaten, die zijn aangewezen op plaatsing vanuit het MOB, in het kader van hun ontwikkeling, zinvol en passend werk wordt aangeboden. De functionaris houdt, of organiseert met vrijwilligers voldoende toezicht op de kandidaten en ziet erop toe dat zij veilig kunnen werken. De functionaris faciliteert in brede zin het interne werkproces. In eerste instantie gaat het om het ritme opdoen en weer structuur in je leven te hebben als eerste stap naar hopelijk betaald werk.

Het Mensontwikkelbedrijf gaat uiteindelijk uit van zoveel mogelijk plaatsingen bij werkgevers. Mensen kunnen in eerste instantie ook ingezet worden bij de eigen buitendienst.

Taken Werkmeester

 • Het beheren van de werkruimte
 • Het houden van toezicht op de kandidaten
 • Zorgen voor een veilige werkomgeving
 • Zorgen voor passend werk voor kandidaten die op het werkbedrijf zelf geplaatst zijn in het kader van  hun ontwikkeling
 • Geven van werkinstructies en het vakmatig begeleiden van kandidaten
 • Eerste aanspreekpunt bij problemen
 • Ondersteunt de jobcoaches bij de inzet van kandidaten.
 • Ondersteunt de jobcoaches bij het beoordelen van kandidaten in het kader van het ontwikkelplan
 • Faciliteert in brede zin  het  interne werkproces en het zorgt voor voldoende toevoer van materialen hulpmiddelen en gereedschappen.
 • Houdt in het kader van de voortgang van het werk en de planning contact met externe opdrachtgevers
 • Plant werkzaamheden in afhankelijk van het aanbod
 • Informeert de coördinator bij afwijkingen en problemen
 • Heeft daar waar van toepassing contact met de klantregisseur en werkgevers

Functie- eisen

 • MBO+ werk- en denkniveau met minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
 • Technische vaardigheden
 • Coachende en sociale vaardigheden
 • Enige kennis van de Participatiewet
 • Analytisch vermogen
 • Oplossingsgericht
 • Communicatief vaardig.
 • Klantgericht.  
 • Staat open voor  kennis en feedback van collega’s (geven en ontvangen).
 • Heeft een “hands-on mentaliteit” en weet een goede balans tussen kwantitatief en kwalitatief presteren te creëren.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt ingeschaald in salarisschaal 6 of aanloopschaal 5. Deze functie wordt over een jaar definitief gewogen in HR21.

Daarnaast ontvang je een Individueel Keuzebudget van 17,05% bovenop het maandsalaris hetgeen je naar keuze kunt inzetten. Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Gemeenten. Verder bieden wij reiskosten woon-/werkverkeer.

Vragen?

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Marcel Peusen, Teamleider Uitvoering Sociaal Domein (0475-859000). 

Aanmelden Meet & Greet