Waterschap Limburg stelt per vrijdag 22 mei, 06.00 uur  een verbod in op het gebruik van water uit beken en sloten. Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2020.