Het coronavirus (COVID-19) heeft inmiddels ook zijn intrede gedaan in de Nederlandse maatschappij. Met de genomen maatregelen van het kabinet zijn de gevolgen hiervan voor iedereen voelbaar. Ook in de Gemeente Leudal zijn er gevallen van dit virus geconstateerd. De gebeurtenissen en huidige ontwikkelingen roepen veel vragen op. In deze Q&A gaan we op zoveel mogelijk veelgestelde vragen in.

Situatie in Nederland

Wat zijn de maatregelen vanuit het RIVM?

 • Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens het paasweekend.
  • ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers)
  • en houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Ga alleen naar buiten als dat nodig is
  • voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, een frisse neus of om iets voor een ander te doen
  • houd ook dan 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid.
 • Ga zeker niet op bezoek als u verkoudheidsklachten hebt.
 • Als u naar buiten gaat, houd dan 1,5 meter afstand tot anderen (uitgezonderd gezinnen/huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar onderling).
 • Tegen groepen van meer dan 2 personen die niet ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar houden, kan worden opgetreden.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk – ook voor coffeeshops. Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand en neem uw consumptie mee.
 • Gesloten zijn ook: sportverenigingen, sport- en fitnessclubs, sauna’s, casino's, speelhallen, seksinrichtingen.
 • Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen is verboden, voor zover er geen 1,5 meter afstand tot de klant gehouden kan worden. Hierbij kunt u denken aan masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de behandeling van (para)medische beroepen, als daar een individuele medische indicatie voor bestaat én de beoefenaar alle hygiënevereisten kan naleven.
 • Scholen en kinderdagverblijven zijn fysiek gesloten. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Scholen zijn indien nodig wel open voor (school)examens. Ook hogescholen en universiteiten zijn gesloten. Scholen en universiteiten geven onderwijs op afstand. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen verzorgen scholen opvang.
 • Alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni.
 • Andere samenkomsten zijn tot en met 28 april verboden, zoals culturele instellingen waarbij publiek samenkomt. Er zijn enkele uitzonderingen:
  • Uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen kunnen doorgaan als er maximaal 30 personen bij elkaar zijn en er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.
  • Religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten vinden bij voorkeur online plaats; ze kunnen fysiek alleen doorgang vinden als er maximaal 30 personen bij elkaar zijn die altijd 1,5 meter afstand houden.
  • Wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals raadsvergaderingen of aandeelhoudersvergaderingen, kunnen alleen plaatsvinden als er maximaal 100 personen zijn die 1,5 meter afstand kunnen houden.
  • Werkgerelateerde bijeenkomsten kunnen doorgaan met maximaal 100 personen en als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Het gaat daarbij om samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties
 • Publieke locaties zoals musea, concertzalen en theaters zijn gesloten.
 • Advies: reis niet naar het buitenland, tenzij dat echt noodzakelijk is (vakantiereizen gelden niet als noodzakelijk).
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid en afspraken over reizigersgedrag.
  Lees meer op de website van Rijksoverheid: Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen
 • Markten mogen alleen doorgaan als de voorzitter van de veiligheidsregio ontheffing heeft verleend. Marktbezoekers moeten dan 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • De voorzitter van uw veiligheidsregio kan locaties (zoals vakantieparken, campings, stranden, winkels en parken) sluiten en via een noodverordening optreden. Gemeenschappelijke was- toilet en douchevoorzieningen op campings en vakantieparken worden gesloten.
 • Er kunnen boetes worden opgelegd als meer dan 2 personen minder dan 1,5 meter afstand houden.
 • Om de samenleving draaiende te houden, gelden voor mensen werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen enkele uitzonderingen:
  • Zij kunnen gebruik maken van ‘noodopvang’ voor kinderen op school of kinderopvang.
  • Zij hoeven niet thuis te blijven bij milde verkoudheidsklachten of wanneer een gezinslid klachten heeft. Zij blijven thuis als zij zelf klachten met koorts hebben (overleg zo nodig met uw werkgever).
 • Noodpakket voor banen en economie: tijdelijke financiële regelingen voor ondernemers en zzp’ers. Hierbij gaat het om tegemoetkoming inkomsten en salarissen, uitstel van belastingen en versoepeling van kredieten. Deze maatregelen geven ook deels steun aan de culturele en creatieve sector.
 • Verruiming van de rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs zodat supermarkten goed bevoorraad kunnen worden.
 • Verruiming van de limiet van contactloos betalen met uw pinpas. Zo helpen banken om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan want bij deze manier van betalen is het niet nodig om uw pincode in te toetsen.
 • Er zijn diverse initiatieven in de samenleving die mensen helpen in deze periode. Kijk op de facebookpagina Leudal helpt elkaar voor de initiatieven in Leudal.

Wie worden er nog wel getest en wie niet?

Omdat er een landelijke maatregel is ingesteld, die oproept om zoveel mogelijk thuis te blijven, test de GGD niet meer alle mensen. Heeft u symptomen die lijken op die van het coronavirus? Blijf dan thuis tot u minstens 24 uur geen symptomen meer vertoond. De huisarts bepaalt wie er wel en niet getest wordt op het virus. Dit zijn vooral mensen uit kwetsbare doelgroepen die het risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte.

Waar vind ik de dagelijkse update van de cijfers van het aantal besmettingen?

De dagelijkse cijfers van GGD Limburg-Noord rondom het coronavirus worden vanaf 26 maart niet meer rond de klok van 12.00 uur gepubliceerd. De cijfers uit regio Limburg-Noord worden voortaan meegenomen in de dagelijkse update van het RIVM (rond 14.00 uur). Dit houdt in dat de GGD Limburg-Noord de regionale cijfers en de cijfers per gemeente over aantal besmettingen rond 15.00 uur publiceert.  De cijfers over de sterfgevallen worden niet meer gepubliceerd.

Vragen over uw gezondheid

Wat moet ik doen als ik denk dat ik het nieuwe coronavirus heb?

Voor iedereen geldt:

 • Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen.
  Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts meer dan 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en als u medische hulp nodig hebt.
 • Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
  • Was uw handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

Als u zich beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, bent u genezen. Dan kunt u anderen niet meer besmetten.

Wanneer val ik onder de kwetsbare groep?

Ouderen (70 jaar en ouder) en mensen met onderliggend lijden conform medische indicatie voor de jaarlijkse griepvaccinatie.  Bij laatstgenoemde groep gaat het om volwassenen ouder dan 18 jaar met:

 • Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
 • Chronische hartaandoeningen
 • Diabetes mellitus
 • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 • Verminderde weerstand tegen infecties
  • Door medicatie voor auto-immuunziekten
  • Na orgaantransplantatie
  • Bij hematologische aandoeningen
  • Bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen
  • Bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten

Deze mensen kunnen getest worden als het voor de juiste behandeling noodzakelijk is om te achterhalen of ze leiden aan het COVID-19 virus.

Wanneer moet ik mijn huisarts bellen?

Bel alleen uw huisarts bij ernstige klachten. Het gaat hierbij om koorts boven de 38 graden Celsius of het moeilijk adem krijgen/hevig hoesten. Als uw klachten overeenkomen met die van het coronavirus, is het aan de huisarts op te bepalen of u wordt getest.

Wat doe ik bij geen of milde klachten?

Als u geen klachten heeft of symptomen van het virus vertoond, dient u minstens 1,5 meter afstand te houden van andere personen. Ook wordt van u verwacht dat u, waar mogelijk, zoveel mogelijk thuis werkt. Heeft u milde klachten? Blijf dan thuis en vermijd sociale contacten!

  Hoe weet ik of ik last heb van een ’gewone’ griep of het coronavirus?

  De klachten van een gewone griep en het coronavirus lijken veel op elkaar. Wanneer u contact heeft gehad met iemand die daadwerkelijk besmet is met het virus of klachten krijgt nadat u terugkeert uit besmette gebieden, dient u contact op te nemen met uw huisarts.

  Vragen over voorkomen besmetting

  Wat kan ik doen om verspreiding van het virus te voorkomen?

  • Was uw handen regelmatig met zeep
  • Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig
  • Schud geen handen!
  • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

  Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

  Ik ben huisgenoot van iemand die luchtwegklachten en koorts heeft. Wat moet ik doen?

  • Alle huisgenoten (gezinsleden) blijven  thuis, ook als zij geen klachten hebben.
  • Alleen een huisgenoot zonder klachten mag boodschappen doen. 
  • Ontvang geen bezoek thuis.
  • Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren. Bijvoorbeeld koorts hoger dan 38 graden Celsius of moeite met ademhalen. Of als je medische hulp nodig hebt.
  • Als alle gezinsleden 24 uur klachtenvrij zijn, mag iedereen het huis weer verlaten.
  • Zorg voor goede hygiënemaatregelen.

  Wat betekent ‘afstand houden’?

  Afstand houden betekent dat je minstens 1,5 meter uit elkaar staat. Zo kun je jezelf en anderen beschermen tegen infectie met het coronavirus. Door hoesten en niezen komen kleine druppeltjes met het coronavirus in de lucht. De druppels komen zelden verder dan 1,5 meter. Als je dichterbij staat kun je deze druppeltjes inademen en besmet raken. Als je deze afstand in acht neemt kun je nog boodschappen doen, wandelen, fietsen en eten afhalen.

  Flyer Corona

  Vragen over zorg

  Waar vind ik informatie over het coronavirus voor mensen met een verstandelijke beperking?

  Op de website corona.steffie.nl  legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.De website is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid. Met de website wil de bekende webhulp Steffie voorzien in de groeiende vraag naar betrouwbare en begrijpelijke informatie voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden.

  Mijn gebruikelijke bloedafname locatie in Leudal vanuit het Laurentiusziekenhuis is momenteel gesloten. Waar kan ik nu terecht?

  In verband met Corona verspreiding hanteert het Laurentiusziekhuis per 25 maart 2020, voor zo lang als nodig, een beperkt aantal aangepaste bloedafnamelocaties in de regio, naast de poli bloedafname in het ziekenhuis. De oude locaties zijn per 25 maart gesloten voor bloedafname voor externen. U kunt alleen op afspraak bloed laten afnemen. In Leudal kunt u hiervoor terecht bij de sportlocatie van Basisschool De Neerakker in Heythuysen. Kijk voor meer informatie op de website van het Laurentiusziekenhuis

  Wat gebeurt als er een uitbraak is bij bijvoorbeeld een zorginstelling?

  Eventuele besmettingen binnen bijvoorbeeld zorginstellingen, pakt de instelling zelf op. Zij ontvangen hierover richtlijnen en dienen deze te hanteren. De gemeente heeft hier verder geen inspraak in.

  Hoe wordt hulp ingezet onder kwetsbare personen?

  Aanbieders dienen zoveel mogelijk contact te houden met hun klanten/deelnemers en hen zo goed mogelijk proberen te ondersteunen. Mochten er toch zorgen over iemand ontstaan, dan wordt contact opgenomen met de gemeente en samen naar een oplossing gezocht. De verantwoordelijkheid ligt dus in eerste instantie bij de aanbieders en/of familieleden. Zij dienen de afweging te maken of zorg noodzakelijk is of eventueel uitgesteld kan worden, denk bijvoorbeeld aan huishoudelijke hulp.

  Vragen over winkels/horeca/markt

  Gaat de weekmarkt wel door?

  Weekmarkten mogen in alle 15 gemeenten in Noord en Midden Limburg niet meer gehouden worden.Het gaat hierbij om door de gemeente georganiseerde markten, alsmede elke verzameling van meer dan 5 marktkramen op één locatie. Zoals bij alle maatregelen die genomen worden, is ook in dit besluit het gezondheidsperspectief leidend geweest. Het is niet mogelijk om bij een weekmarkt de regel ‘niet meer dan 100’ en 1,5 meter afstand voor elkaar te krijgen. Dit in tegenstelling tot een supermarkt of winkel waar wel maatregelen genomen kunnen worden middels deurbeleid en medewerkers die ervoor zorgen dat mensen in een rij voldoende afstand bewaren.

  Zijn er losse  markt standplaatsen te krijgen?

  De gemeente Leudal volgt strikt de noodverordening voor markten. Er worden dus geen extra losse standplaatsen verleend

  Van de noodverordening wordt niet afgeweken.

  Hoe wordt omgegaan met de 100-bezoekersregel in winkels?

  Het is aan de winkeliers en supermarkten zelf om zich te houden aan de opgestelde 100-bezoekersregel van het RIVM.

  Wie is verantwoordelijk in winkelcentra voor schoonmaak en informatievoorziening?

  De winkels en/of brancheorganisaties zijn zelf verantwoordelijk om hun publiek te informeren en te voorzien in de schoonmaak. Dit is geen taak van de gemeente.

  Mag afhalen en bezorgen wel door drink- en eetgelegenheden?

  Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk – ook voor coffeeshops. Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand en neem uw consumptie mee.

  Mogen coffeeshops, ijssalons en andere eetgelegenheden een afhaalfunctie inrichten?

  Het afhalen van producten bij bovengenoemde instanties is toegestaan. Vermijd drukte en zorg dat u niet met andere mensen in contact komt. Neem uw consumptie mee en eet deze niet ter plaatse op!

  Vragen over reizen buitenland

  Is er controle bij de grensovergang?

  De buitengrenzen van het Schengengebied zijn vanaf dinsdagmiddag 17 maart om 12.00 uur voor zeker dertig dagen dicht. Dit heeft vooralsnog geen consequenties voor de grensovergang tussen Nederland, België en Duitsland.

  Bij de grens tussen Duitsland en Nederland wordt gecontroleerd. Dit is echter alleen op het inreizen naar Duitsland. Reizen vanuit Duitsland naar Nederland (bv. forenzen) kan gewoon en levert momenteel geen knelpunt op.

  Ook aan de Belgische grenzen worden sinds vrijdagochtend 20 maart strenge controles uitgevoerd. De grensovergangen Nederland-België zijn hier door de Belgische lokale politie gesloten. In België is er een ministerieel besluit genomen dat enkel en alleen essentieel vervoer naar België door niet-Belgen toestaat. Daarnaast worden Belgen gevraagd zich alleen naar Nederland te gaan indien dit strikt noodzakelijk is.

  Ik ben grensarbeider, waar moet ik rekening mee houden?

  Ook voor u als grensarbeider roepen de huidige maatregelen rondom de coronacrisis natuurlijk de nodige vragen op. Grenzinfo zet alle informatie voor u op een rijtje.

  Ik moet naar België voor mijn werk, mag ik dan de grens over?

  Ja. U dient hiervoor in het bezit te zijn van een werkgeversverklaring en een identiteitsbewijs. Bij het passeren van de grens kunt u gecontroleerd worden. Dit kan tot vertragingen leiden bij het passeren van de grens. Personen die in vitale sectoren werken of een cruciaal beroep vervullen kunnen een speciaal vignet verkrijgen om de vertraging bij het passeren van de grens tot het minimum te beperken. Hoe dit precies werkt, wordt hieronder in een aparte vraag omschreven. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

  Vragen ondernemers

  Welke bedrijven moeten hun deuren verplicht sluiten?     

  Op zondag 15 maart is besloten dat eet- en drinkgelegenheden moeten sluiten. Op basis van aanvullende gezondheidsadviezen heeft het kabinet op maandag 23 maart besloten dat ook kappers, visagisten, schoonheidssalons en nagelstudio’s moeten sluiten. Per 24 maart geldt dit ook voor casino’s (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs, sportverenigingen, sauna's, speelhallen en seksinrichtingen. Dit geldt ook voor andere zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging. Voor eet- en drinkgelegenheden geldt dat bezorgen en afhalen mogelijk blijft – ook voor coffeeshops. Deze maatregelen gelden tot 28 april 2020.      

  Wat zijn de richtlijnen voor verantwoord winkelen en zijn er communicatie middelen beschikbaar voor winkeliers?

  De richtlijnen en ondersteunend communicatiemateriaal staan op rijksoverheid.nl: nieuwsbericht Nieuwe regels voor verantwoord winkelen.

  Wat moet ik doen als mijn klanten zich niet aan de afspraken houden?

  U bent als winkelier verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in uw winkel en voor het naleven van deze gedragsregels. Van klanten wordt verwacht dat ze de gedragsregels volgen. In noodgevallen kan u een beroep doen op handhaving door de overheid, net als bij winkeldiefstal.

  Waar dien ik een aanvraag in als ik in Leudal woon, maar mijn onderneming is gevestigd in een andere gemeente?

  Woont u in de gemeente Leudal en heeft u een onderneming in een andere gemeente? Dan dient u uw aanvraag in bij de gemeente Leudal.

  Hoe informeer ik de arbeidsmigranten die ik in dienst heb of huisvest?

  Hiervoor verwijzen wij u naar de communicatiemiddelen preventie en publieksvragen coronavirus in de talen: Engels, Spaans, Arabisch, Papiamento, Papiamentu, Pools en Turks. Deze vindt u op de website van de rijksoverheid.

  Naar de website van de rijksoverheid

  Worden lokale belastingen voor ondernemers uitgesteld?

  BsGW schort voor alle ondernemers in haar werkgebied per direct alle automatische incasso voor ondernemers op. Daarnaast vinden de komende drie maanden geen invorderingsactiviteiten richting ondernemers plaats. Dit doet BsGW voor alle lokale lasten die zij voor de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg heft en int. Deze maatregel is vooralsnog van toepassing tot 30 juni 2020. Aanvullend, ook in lijn met het verzoek van MKB-Nederland, heft BsGW over deze uitgestelde betalingen geen rente.

  Ik heb toch een incasso ontvangen voor de lokale belastingen?

  Omdat de maatregel op korte termijn (in verband met het stoppen van automatische incasso’s) uitgevoerd wordt, maakt BsGW gebruik van bepaalde selecties waarbij gekeken wordt naar het gebruiksdoel van het pand. Wanneer uw bedrijf in uw eigen woning is gevestigd, kan deze gemist worden.

  Bent u niet in de automatische opschorting van BsGW meegenomen? Neem dan contact op met de BsGW via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl of telefonisch via 088-8420 420.

  Waar kan ik als ondernemer bij de gemeente terecht met vragen?

  In verband met de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan heeft gemeente Leudal tijdelijk een ondernemersloket opgericht. Hier worden ondernemers die door deze crisis getroffen zijn zoveel mogelijk geholpen. Kijk hier voor de regelingen die zijn getroffen. U kunt met uw vragen ook terecht bij ondernemersloket@leudal.nl of bel met het algemeen nummer van gemeente Leudal 0475-859 000.

  Houdt er rekening mee dat de wachttijden momenteel langer kunnen zijn. Wij doen ons uiterste best iedereen zo snel mogelijk van de juiste informatie te kunnen voorzien.

  Hoe blijf ik op de hoogte van het laatste nieuws rondom de noodmaatregelen voor ondernemers?

  Op onderstaande websites kunt u terecht voor het laatste nieuws en veel gestelde vragen:

  Website Rijksoverheid

  Website Kamer van Koophandel

  Ik ben ZZP-er, van welke regelingen kan ik gebruik maken?

  Als ZZP-er kunt u gebruik maken van de volgende regelingen:

  1. Een tijdelijke uitkering voor levensonderhoud in het kader van het Besluit bijstand zelfstandigen 2004 (Bbz). Op basis hiervan kan uw inkomen worden aangevuld tot maximaal € 1500, - netto per maand. De duur van deze uitkering is in beginsel 3 maanden.
  2. Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157, -.

  Ik ben ondernemer/werkgever, van welke regelingen kan ik gebruik maken?

  Als ondernemer en/of werkgever kunt u gebruik maken van de volgende regelingen:

  1. Regeling werktijdverkorting: deze regeling wordt vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). U kunt als werkgever deze regeling bij het UWV aanvragen als u het loon van uw medewerkers niet kunt doorbetalen door daling van de omzet. Voor meer informatie neemt u contact op met het UWV.
  2. Compensatieregeling: € 4000 voor direct getroffen ondernemers. Als u met uw bedrijf in een branche zit die direct hard is geraakt door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet, dan kunt u gebruik maken van een compensatieregeling. Deze regeling biedt u €4000, - als direct getroffen ondernemer. Later wordt door het kabinet bekend gemaakt wat de voorwaarden zijn en welke instanties deze regeling gaan uitvoeren.
  3. Uitstel van betaling bij de belastingdienst: U kunt hiervoor contact opnemen met de belastingdienst.

  Vragen verenigingen

  Kunnen we de papierinzameling gewoon door laten gaan?

  Papierinzameling gaat vooralsnog door met uitzondering van de kern Haelen. Wij verzoeken u als vereniging hierbij de adviezen van het RIVM strikt op te volgen. Mocht u besluiten om de inzameling niet door te laten gaan? Neem dan direct contact op met de gemeente en breng de inwoners van de desbetreffende kern op de hoogte hiervan.

  Hoe gaan we om met huis-aan-huis verkoopacties / collectes?

  Gezien de huidige situatie rondom het coronavirus is ons advies deze collectes en acties niet door te laten gaan. Hierbij adviseren wij collectes en verkoopacties t/m 6 april af te lassen. Besluit u als vereniging toch door te gaan met de collecte of verkoopactie? Volg dan de richtlijnen van het RIVM, zoals 1,5 meter afstand en geen fysiek contact bij betalen. Bekijk alle richtlijnen op de website van het RIVM.

  Naar de website van het RIVM

  Vragen inwoner

  Waarom moet ik zoveel mogelijk thuisblijven?

  We hebben iedereen nodig in Nederland om verspreiding van het coronavirus in Nederland  tegen te gaan en om kwetsbare groepen te beschermen. Als mensen geen contact hebben, dan kunnen ze anderen niet besmetten en verspreidt het coronavirus zich niet. Het doel is om te zorgen dat alle patiënten de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. 

  Kunnen we vakantieplannen maken voor de meivakantie?

  In de week voor 28 april worden de maatregelen heroverwogen. Houd er daarom rekening mee dat ook na 28 april nog bepaalde maatregelen kunnen gelden.

  Wat is social distancing?

  Door social distancing, ook wel sociale afstand genoemd, heeft u minder contact met anderen of houd u afstand tot anderen. Hierdoor is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten. Minder contact met elkaar betekent een tragere verspreiding van het virus. Hierdoor zijn minder mensen tegelijkertijd besmet en raken zorginstellingen niet overbelast. Voorbeelden van social distancing zijn: thuiswerken, gespreide werktijden als thuiswerken niet mogelijk is en altijd ten minste 1,5 meter afstand tot andere personen houden.

  Gaat Koningsdag door?

  Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn alle festiviteiten die gepland staan voor Koningsdag afgelast. Hieronder valt ook de jaarlijkse samenkomst voor Gedecoreerden, woonachtig in de gemeente Leudal.

  Ik heb een vitaal beroep, waar kan ik informatie vinden over (gratis) kinderopvang?

  In verband met de corona crisis zijn de kinderdagverblijven en de scholen gesloten. Alleen ouders met een cruciaal beroep mogen een beroep doen op noodopvang voor hun kinderen. Die noodopvang vindt plaats op de kinderopvang of tijdens schooltijden op de school waar de kinderen normaal naar toe gaan. Alle scholen en kinderdagverblijven in de gemeente Leudal zijn op dit moment geopend voor noodopvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen. Meer informatie vindt u op de website: www.veranderingenkinderopvang.nl

  Zijn de milieuparken geopend?

  Het milieupark in ROGGEL is voor onbepaalde tijd gesloten. De milieuparken in MAASBRACHT en MONTFORT zijn wel volgens normale openingstijden geopend. Voor meer informatie zie: https://www.rdmaasland.nl/inwoners/milieupark

  Hoe blijf ik op de hoogte van alle relevante informatie en wijzigingen rondom afvalinzameling?

  RD Maasland doet er alles aan om de afvalinzameling zoveel mogelijk normaal te laten verlopen. Echter, ook RD Maasland heeft met veel ziekmeldingen te maken. Ze sluiten het daarom niet uit dat ze in de toekomst de inzameling moeten aanpassen. Zij informeren u over eventuele wijzigingen via de website van RD Maasland, https://www.rdmaasland.nl, en via de gratis app Afvalwijzer.

  Wordt papier gewoon opgehaald zoals altijd?

  De papierinzameling gaat vooralsnog door met uitzondering van de kern Haelen. Wij verzoeken de inzamelende verenigingen de adviezen van het RIVM strikt op te volgen. Mocht een vereniging toch besluiten om de inzameling niet door te laten gaan dan dient de vereniging direct contact op te nemen met de gemeente en u als inwoner van de desbetreffende kern in te lichten.

  Hoe zit het met de 24/7 kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar?

  Momenteel inventariseren we in hoeverre er behoefte is aan 24/7 kinderopvang binnen de regio. Tot dusver lijkt de behoefte zeer minimaal en hebben we een aantal aanbieders paraat, die de opvang 24/7 kunnen aanleveren. Het besluit om één of meerdere locaties hiervoor aan te wijzen, nemen we nog niet, aangezien er momenteel (nog) geen vraag naar is. Mochten wij signalen ontvangen dat dit binnen onze gemeente toch problemen oplevert, gaan wij hier uiteraard mee aan de slag.

  Wat gebeurt er met uitvaarten, herdenkingsdiensten en bruiloften?

  Dit wordt bepaald door de brancheorganisatie zelf. Zij hebben reeds richtlijnen vastgesteld van maximaal 30 personen per uitvaart. Voor diensten in het gemeentehuis dient men zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM. (maximaal 100 personen en 1,5 meter afstand).

  Worden burgerinitiatieven geregistreerd?

  Burgerinitiatieven worden niet geregistreerd door ons in deze periode. Laat het vooral gebeuren en denk aan onze (kwetsbare) medemens!

  Vragen over aanpak gemeente/overheid

  Waar vind ik de dagelijkse update van de cijfers van het aantal besmettingen?

  De dagelijkse cijfers van GGD Limburg-Noord rondom het coronavirus worden vanaf 26 maart niet meer rond de klok van 12.00 uur gepubliceerd. De cijfers uit regio Limburg-Noord worden voortaan meegenomen in de dagelijkse update van het RIVM (rond 14.00 uur). Dit houdt in dat de GGD Limburg-Noord de regionale cijfers en de cijfers per gemeente over aantal besmettingen rond 15.00 uur publiceert.  De cijfers over de sterfgevallen worden niet meer gepubliceerd.

  Wanneer is het gemeentehuis geopend?

  Momenteel kun je alleen terecht bij het gemeentehuis op afspraak. Het gemeentehuis is alleen op afspraak open voor bezoekers. U maakt een afspraak door ons te bellen of via ons online afsprakenformulier [link toevoegen]

  Hoe kan ik een geboorteaangifte doen?

  Voor een geboorteaangifte maakt u  telefonisch een afspraak.

  Hoe kan ik een huwelijksaangifte doen?

  Voor een huwelijksaangifte maakt u telefonisch een afspraak.

  Welke bijeenkomsten heeft de gemeente geannuleerd?

  Om de piek van coronabesmettingen zoveel mogelijk te zijn de volgende aankomende activiteiten van de gemeente geannuleerd:

  • De commissievergaderingen van 6,7 en 8 april;
  • De raadsinformatiebijeenkomst van 31 maart;
  • Compostdag op 28 maart;
  • Leu de Boules van 16t/m 27 maart

  Wat houdt de noodverordening in?

  Op woensdag 18 maart is een noodverordening ingesteld voor alle 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. De maatregelen die het kabinet landelijk heeft afgekondigd tegen het coronavirus, zijn hiermee in regels vastgelegd. Met deze verordening kan de gemeente en justitie handhaven als een maatregel die het kabinet afgekondigd heeft niet wordt nageleefd. Denk bijvoorbeeld aan het niet mogen houden van een evenement met meer dan 100 personen maar ook de verplichte sluiting van de horeca en andere uitgaansgelegenheden.

  Wie handhaaft de 100 regel en de noodverordening?

  De toezichthouders en boa’s van de gemeente handhaven in eerste instantie de 100-regel en de noodverordening. Daarnaast kunnen politie en de Koninklijke Marechaussee bij ongeregeldheden ook handhavend optreden.