Ook dit jaar bezoekt Sinterklaas Nederland om zijn verjaardag te vieren.

Er zijn meerdere opties mogelijk om de intocht van Sinterklaas te vieren. Verzocht wordt om met de medewerkers vergunningverlening APV en bijzondere wetten telefonisch contact op te nemen om de wensen en de mogelijkheden te bespreken, (0475) 85 90 00.

Er worden op dit  moment de volgende uitgangspunten in acht genomen.

Let op: Het onderstaande kan nog wijzigen. In november kijkt het kabinet hoe het gaat. En welke regels dan nodig zijn.  

Sinterklaasintocht buiten

Als een Sinterklaasintocht buiten plaatsvindt dan is er geen Coronatoegangsbewijs vereist en hoeft er geen gezondheidscheck bij de deelnemers te worden uitgevoerd.

Tips voor de organisatie:
  • Communiceer duidelijk de aankomsttijd, zodat er niet te veel mensen te lang op één plek blijven staan wachten. Geef aan dat mensen niet te vroeg aanwezig moeten zijn.
  • Laat kinderen zowel voor als ook na aankomst van Sinterklaas liedjes zingen in plaats van alle liedjes na de aankomst van Sinterklaas.
  • Hou het welkomwoord zo kort mogelijk.
  • Live stream voor thuisblijvers zal de opkomstdruk verlagen.
  • Uitgebreide lange route om goede spreiding van publiek te hebben.

Sinterklaasintocht binnen

Als een Sinterklaasintocht binnen in een gemeenschapshuis of in een horeca-inrichting gaat plaatsvinden is geen evenementenvergunning nodig en gelden de regels die van toepassing zijn voor het gemeenschapshuis of de horeca-inrichting.

In een horeca-inrichting is een coronatoegangsbewijs of een gezondheidscheck nodig voor personen van 13 jaar en ouder.

Als de intocht in een gemeenschapshuis in een zaal met horeca gaat plaatsvinden is een coronatoegangsbewijs nodig voor personen van 13 jaar en ouder.

Als de intocht in een gemeenschapshuis in een zaal zonder horeca gaat plaatsvinden is geen coronatoegangsbewijs nodig. Binnenkomst van bezoekers  in deze zaal mag niet door een horecagedeelte plaatsvinden. Of er moet een afgescheiden pad zijn aangegeven waarlangs bezoekers de zaal naar binnen en naar buiten kunnen gaan.

Als het evenement binnen plaats vindt zonder vaste zitplaats is 75 % van de reguliere capaciteit toegestaan. Als het evenement binnen plaats vindt met vaste zitplaats is er geen maximaal aantal bezoekers.

 Tips voor de organisatie:
  • Live stream voor de thuisblijvers