De energieprijzen zijn flink gestegen. Steeds meer huishoudens kunnen de energierekening maar moeilijk betalen. De Regering stelt extra geld beschikbaar om dit te compenseren. Zelfstandige huishoudens met een laag inkomen komen in aanmerking voor een verhoging van de eenmalige energietoeslag.

Verhoging eenmalige energietoeslag met € 500,-

De energietoeslag was in eerste instantie een bedrag van € 800,- dat u één keer kon krijgen voor het jaar 2022 om uw hoge energierekening te betalen. Het Rijk heeft toegezegd dat de eenmalige tegemoetkoming van de energietoeslag van € 800,- wordt verhoogd met € 500,-, waardoor de eenmalige energietoeslag in totaal € 1.300,- bedraagt. De voorwaarden om de energietoeslag te kunnen krijgen, zijn hetzelfde gebleven. Wij zijn hier meteen mee aan de slag gegaan.

Wat betekent dit voor u?

  • Heeft u een aanvraag ingediend, maar nog geen bericht gekregen? De verhoging van € 500,- wordt meegenomen in de aanvragen die nog niet zijn afgehandeld. U hoeft hiervoor niets te doen.
  • Heeft u eerder van ons de energietoeslag van € 800,- ontvangen? Dan krijgt u het extra bedrag van € 500,- in oktober 2022 vanzelf op de bankrekening gestort. U ontvangt hierover een brief. U hoeft dit dus niet extra aan te vragen.
  • Heeft u nog geen eenmalige energietoeslag aangevraagd? Via deze webpagina kunt u tot en met 31 december 2022 de energietoeslag van € 1.300,- aanvragen. U kunt dit bedrag één keer krijgen.

>> Meer informatie en aanvragen