Subsidies en accommodaties

Lees voor

Verenigingen en instellingen uit Leudal kunnen voor allerlei activiteiten ondersteuning krijgen van de gemeente door middel van een subsidie. Het kan zijn dat bij een aanvraag van een subsidie door de gemeente een bibob-toets (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) plaatsvindt.

Subsidie

Een subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt worden voor het uitvoeren van activiteiten. Om een subsidie te krijgen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. In het nieuwe "Beleidskader accommodaties/subsidies" is het toekomstige beleid beschreven.

Subsidieloket

Kijk in het subsidieloket voor een overzicht van alle lokale, regionale, nationale en Europese ondersteuningsmogelijkheden.

  • Beleidskader subsidies en accommodaties

    Op 12 juli 2016 heeft de gemeenteraad het "Beleidskader accommodaties/subsidies" vastgesteld. Hierin wordt het toekomstige beleid beschreven. Het beleidskader is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een werkgroep van vertegenwoordigers van de gemeenteraad en overkoepelende organisaties in Leudal.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.