Incidentele subsidieregelingen

Lees voor

Tijdens de openbare raadsvergadering van 13 december 2016 heeft de gemeenteraad de Algemene Subsidieverordening 2016 van de gemeente Leudal vastgesteld. De nadere uitwerking van deze verordening door het College van Burgemeester en Wethouders heeft geleid tot vaststelling van een 3-tal incidentele subsidieregelingen. Dit zijn:

 • Subsidieregeling Fonds Maatschappelijke Activiteiten
 • Subsidieregeling Evenementen
 • Subsidieregeling Ôs Dörp

Onderstaand leest u aanvullende informatie over de betreffende regelingen.

Gemakkelijk online aanvragen

Heeft u ideeën of initiatieven die passen binnen een van de genoemde regelingen en die mogelijk voor subsidie in aanmerking komen? Dan nodigen wij u van harte uit tot het indienen van een aanvraag. En om het u nog gemakkelijker te maken hebben we hiervoor slimme, online aanvraagformulieren ontwikkeld. Deze formulieren zijn eenvoudig van opzet en bevatten slechts een beperkt aantal vragen.

 • Subsidieregeling Fonds Maatschappelijke Activiteiten

  Naast de reguliere ondersteuning van activiteiten in het sociale domein is een impuls nodig voor verbetering, vernieuwing en verbinding. Centraal staat het versterken van de kracht en de vaardigheden binnen verenigingen/stichtingen en het vrijwilligerspotentieel.

 • Subsidieregeling Evenementen

  Evenementen en publieksactiviteiten leveren een positieve bijdrage aan de lokale economie, de leefbaarheid én levendigheid en ondersteunen de sociale cohesie in de dorpen van de gemeente Leudal. Hiermee dragen zij ook bij aan de algehele promotie van Leudal.

 • Subsidieregeling Ôs Dörp

  Het Beleidskader accommodaties en subsidies omvat een majeure opgave als het gaat om voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en welzijn, kortweg: maatschappelijk vastgoed. Projecten die hieraan bijdragen kunnen rekenen op ondersteuning vanuit het budget Ôs Dörp.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.