Evenementen

Lees voor

Een evenement is een breed begrip, waaronder allerlei activiteiten kunnen vallen. Van een evenement is sprake als in ieder geval wordt voldaan aan de volgende criteria:

  • het moet een publiek toegankelijke gebeurtenis zijn;
  • die een tijdelijk en incidenteel karakter heeft;
  • die plaatsvindt op een vooraf bekende, afgebakende locatie;
  • waarvoor op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een vergunning is verleend (met uitzondering van de evenementen die zijn vrijgesteld van een evenementenvergunning);
  • of plaatsvindt in een inrichting met een milieuvergunning en deze vergunning het organiseren van evenementen toelaat.

Evenementenvergunning

Voor een evenement is meestal een evenementenvergunning nodig. Er zijn een aantal uitzonderingen.

Geen evenementenvergunning is nodig:

  • Voor een activiteit die zich in besloten kring afspeelt (zoals bijvoorbeeld een verjaardagsfeest in “huiskamersituatie”). Als deze activiteit in een tent plaatsvindt is soms een tijdelijke gebruiksvergunning nodig. Bij twijfel of een gebruiksvergunning nodig is kan hiervoor contact worden opgenomen met de medewerkers van het KCC APV/bijzondere wetten.
  • Voor een evenement in een horeca-inrichting hoeft geen evenementenvergunning te worden aangevraagd als dit valt binnen de reguliere exploitatie van de inrichting.
  • Voor een aantal evenementen hoeft op grond van de Algemene plaatselijke verordening geen evenementenvergunning te worden aangevraagd.

Voor de overige evenementen zijn evenementenvergunningen nodig.

Aangevraagde en verleende vergunningen

Een overzicht van de meest actuele aangevraagde of verleende evenementenvergunningen vindt u op: www.officielebekendmakingen.nl

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.