Dorpsraden

Lees voor

De gemeente Leudal heeft 16 kernen en maar één bestuurscentrum. Om te zorgen voor goed contact tussen gemeente en inwoners, zijn er dorpsraden of dorpsoverleggen in het leven geroepen. In totaal zijn er in de gemeente nu 15 dorpsraden/dorpsoverleggen. Belangrijkste taak van een dorpsraad is om richting gemeente aan te geven wat de inwoners belangrijk vinden voor de leefbaarheid van hun dorp.

Omgekeerd kan de gemeente aan de dorpsraad advies vragen over belangrijke onderwerpen voor het dorp. Tegenwoordig richten dorpsraden zich steeds meer op het leggen van contacten tussen inwoners en het ondersteunen van initiatieven van inwoners. Daarom wordt er steeds vaker van 'dorpsoverleg' gesproken.

Bureau Dorpsraden

Gemeente Leudal heeft een Bureau Dorpsraden dat de dorpsraden ondersteunt bij hun contacten met de gemeente. Voor meer informatie over dorpsraden/dorpsoverleggen of over het bureau kunt u contact opnemen met Bureau Dorpsraden via tel: (0475) 85 90 00 of via e-mail platforms@leudal.nl.

Contactgegevens dorpsraden

Wilt u meer informatie over de dorpsraad in uw kern, kijk dan in het complete overzicht contactgegegevens dorpsraden. 

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.