Georganiseerde ondermijnende criminaliteit bevat veel soorten criminaliteit en daarmee samenhangende activiteiten. De georganiseerde criminaliteit maakt gebruik van diensten in de bovenwereld om zijn activiteiten uit te voeren.

Voorbeelden van ondermijning zijn wietplantages of xtc-labs in panden, het witwassen van geld en fraude persoonsgebonden budget. De bovenwereld is nodig om ondermijnende criminaliteit te kunnen plegen. Denk hierbij aan het maken van goederen die nodig zijn voor hennepteelt, transport, opslag, vergunningen. Door de invloed en druk van criminelen vervagen normen en waarden. Zonder dat wij het direct merken wordt hierdoor onze veiligheid aangetast.  Gemeente Leudal vindt het belangrijk dat buurten veilig en leefbaar blijven. De legale ondernemers moeten hun werk kunnen doen zonder bedreiging of intimidatie. Hierbij is ook de hulp van de burgers nodig.

Wilt u ervoor zorgen dat uw buurt veilig blijft? Dan kunt u deze 3 eenvoudige dingen doen:

Opletten

Let op een van deze signalen:

• Buren geven plotseling veel geld uit aan een dure auto, luxe vakanties of andere dure dingen.
• Er is verdachte activiteit in en rond het huis op vreemde tijdstippen.
• Rolluiken die altijd dicht zijn, afgeplakte ramen of vocht op de ramen.
• Stroomuitval of spanningsdips door overbelasting van het elektriciteitsnetwerk.
• Let ook op een sterke, vreemde geur, voortdurend zoemen van installaties en extra ontluchtingspijpen in het dak.
• Ziet u regelmatig dezelfde mensen die niet in uw buurt wonen, met steeds weer anderen in de straat? Zeker als die mensen nerveus, gejaagd of op hun hoede zijn, kan dat duiden op drugshandel

Opschrijven

Schrijf opvallende gegevens op, zoals kentekens van auto’s en kenmerken van verdachte personen.

Opbellen

Meld uw vermoedens:
- Meld via www.leudal.nl/ondermijning (dit kan anoniem)
- Bel de lokale politie via 0900-8844
- Bel Meld Misdaad Anoniem: via 0800-7000.

Blijf er niet mee rondlopen maar meld wat u weet. Ook als u twijfelt.

Meer tips om problemen in uw buurt of pand te voorkomen, vindt u op www.watstaaterophetspel.nl daar vindt u ook een voorbeeld huurcontract en video’s met echte verhalen uit de praktijk.

Melden helpt, altijd!

De politie en/of de gemeente onderneemt altijd actie op basis van uw melding. Wat die actie is, hangt af van de situatie. Soms merkt u daar zelf niets van. Bijvoorbeeld omdat er achter de schermen meer aanwijzingen worden verzameld. Laat dat u niet ontmoedigen, melden heeft altijd zin!

Wat staat er op het spel
watstaaterophetspel.nl