Volgend jaar wijzigen de gemeenten Leudal, Maasgouw en Roerdalen tegelijkertijd de inzameling van het afval, in samenwerking met RD Maasland. Dit doen we om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Ook willen we meer afval hergebruiken. Op deze pagina leest u wat dit voor u betekent. 

Graag zetten we nog een keer de belangrijkste en veel gestelde vragen omtrent verandering in afvalinzameling op een rij. Bekijk hieronder de vragen en antwoorden. Dit betreft de wijzigingen in afvalinzameling per 1 januari 2022.

Wanneer gaat het veranderen?

Per 1 januari 2022 gaat de verandering in. Dan halen we het restafval minder vaak op en betaalt u vanaf de eerste lediging. Hieronder ziet u een tijdlijn met wat u kan verwachten.

 • September
  U krijgt een brief over de verschillende maten containers. U leest hoe u uw keuze kunt doorgeven. Ook krijgt u informatie over het aanvragen van een aanrechtbakje voor keukenafval. U heeft tot en met 10 oktober de tijd om uw keuze door te geven.

 • Oktober 
  Woont u in een appartement en heeft u geen eigen containers? Dan krijgt u een brief over het inzamelen van afval bij uw eigen woning. 

 • November 
  Heeft u een andere maat container gekozen? Dan krijgt u een brief waarin staat wanneer deze wordt omgeruild of afgeleverd.

  Ook bewoners van appartementen krijgen informatie over nieuwe containers.
  Woont u in een appartement en heeft u geen eigen containers? Dan krijgt u een brief over het inzamelen van afval bij uw eigen woning. Deze brief komt naar verwachting eind november / begin december.  

 • November/december 
  Containers worden bij u eventueel omgeruild of afgeleverd.

 • December
  U krijgt de papieren afvalkalender in uw brievenbus. Hierop ziet u wanneer wij het afval in 2022 ophalen. U kunt ook de gratis AfvalWijzer app downloaden. Dan bent u altijd op de hoogte van onverwachte wijzigingen.

 • Januari
  Per 1 januari 2022 start de nieuwe manier van afval inzamelen.

 • Medio 2022
  U hoort van de gemeente wat het resultaat is van de nieuwe manier van afval inzamelen. 

Vragen over kosten en tarieven

Wat verandert er precies in de kosten?

Huidige situatie

Hoeveel afvalstoffenheffing u betaalt is nu nog afhankelijk van de maten GFT- en restafval container die u in gebruik heeft, in combinatie met hoe vaak u de restafvalcontainer laat legen. De eerste 14 van maximaal 26 ledigingen zijn momenteel ‘gratis’. 

Nieuwe situatie - per 2022

Vanaf 2022 betaalt u een vast bedrag en een bedrag per keer dat u het restafval aanbiedt. Hoeveel dit is, verschilt per maat container. Hoe beter u het afval scheidt, hoe minder vaak u de restafvalcontainer aan de straat hoeft te zetten en hoe minder u dus betaalt. Als u meer restafval heeft en kiest voor een 140 liter of een 240 liter restafvalcontainer, betaalt u ook een hoger vast bedrag. Voor het GFT-afval en PMD-afval hoeft u niet per aanbieding te betalen. Deze kosten zitten in het vaste bedrag.

Wat ga ik straks betalen?

Leudal

Maat grijze container Vast bedrag   Bedrag per aanbieding
40 liter inzetbak (in 140 liter container)   € 102 € 2
60 liter inzetbak (in 140 liter container) € 102 € 3
80 liter inzetbak (in 140 liter container)   € 102 € 4
140 liter container    € 132      € 7
240 liter container   € 162 € 12
60 liter inworp ondergrondse container   € 102 € 3

De gemeenteraad stelt de tarieven definitief vast in december. De BsGW brengt jaarlijks de afvalstoffenheffing in rekening. Uw heffing bestaat dan uit het vaste bedrag plus de kosten van alle keren dat u de grijze container aan de straat heeft gezet.

Krijg ik nog 14 ledigingen gratis?

Nee, per 1 januari 2022 gaat u betalen vanaf de eerste lediging van uw grijze restafvalcontainer. Zie de tabel met tarieven voor de bedragen (vraag hierboven).

Wat betaal ik voor een GFT-container?

Vanaf 1 januari 2022 betaalt u niet meer apart voor GFT-afval. Deze kosten zitten in het vaste bedrag. U betaalt dus geen apart vast bedrag voor de groene container en ook niet voor het aanbieden ervan. Het maakt dus ook niet meer uit welke maat groene container u kiest. U betaalt straks slechts 1 vast bedrag (afhankelijk van uw maat restafval container) en een bedrag per aanbieding van de grijze container. De extra GFT-container die u tijdens de speciale omruilactie in september kan aanvragen is ook kosteloos.

Ik woon in de hoogbouw, wat betaal ik straks?

Op dit moment betalen inwoners in de hoogbouw alleen een vast bedrag. Straks betaalt u bovenop het vaste bedrag ook per inworp bij een ondergrondse container of per lediging van de eigen container. 

Alle bewoners van de hoogbouw krijgen een brief. Daarin staat specifiek voor uw complex op welke manier straks het afval ingezameld wordt. Deze brief komt naar verwachting eind november / begin december.  

Ik heb een grijze container aan huis, betaal ik twee keer het vaste tarief als ik de ondergrondse container gebruik?

Het vaste tarief bij de ondergrondse container is voor inwoners die bijvoorbeeld in een appartement wonen en geen eigen container aan huis hebben. Alle inwoners betalen één keer per jaar het vaste bedrag. Als u de ondergrondse container gebruikt om extra afval weg te gooien, betaalt u dus alleen per inworp.

Vragen over containers aan huis en de wisseling

1 x per 4 weken restafval, dat past toch niet in de container?

Als u het afval goed scheidt, houdt u nog maar weinig restafval over. We zien in andere gemeenten dat dit goed gaat en verwachten daarom ook geen problemen. Daarnaast is gebleken dat de meeste huishoudens per jaar de restafvalcontainer gemiddeld al 1 keer in de 4 weken aan de straat zetten. De nieuwe frequentie van ophalen betekent voor de meeste huishoudens dus geen grote verandering. Als uw container toch vol zit, mag u ook gebruik maken van een ondergrondse container. Hier betaalt u het tarief van een 60 liter inworp.

Wat moet ik doen als mijn container toch vol zit?

Als u niet uitkomt met uw container, kunt u kiezen voor een grotere maat container. Heeft u al een 240 liter restafvalcontainer? Dan is er de mogelijkheid om uit te wijken naar een ondergrondse container binnen de gemeente. Een inworp in de ondergrondse container kost €3. Dit is bijvoorbeeld een oplossing als u een gezin heeft met meerdere kinderen in de luiers. 

De locaties van deze ondergrondse containers worden later nog bekend gemaakt. Alle huishoudens krijgen een nieuwe afvalpas waarmee de ondergrondse container open gemaakt kan worden. Zo worden ook uw inworpen geregistreerd.

Welke containers mag ik allemaal wisselen?

U mag voor restafval en GFT-afval een andere maat kiezen. Voor GFT-afval mag u nu ook een 240 liter container kiezen. Daarnaast is er de mogelijkheid gratis een tweede GFT-container aan te vragen. Ingenomen containers die niet zijn beschadigd worden schoongemaakt en weer uitgezet bij iemand die deze maat wenst. Zo zorgen we ervoor dat containers in goede staat weer opnieuw worden gebruikt. 

Hoe kan ik mijn containers omruilen?

U kunt dit najaar gratis uw grijze en groene container laten omruilen voor een grotere of kleinere maat. Wilt u hier gebruik van maken? Geef dan uw keuze vóór 10 oktober 2021 door. Dit kan via een speciale website. Gebruik hiervoor uw persoonlijke inloggegevens in de brief van de containerleverancier (bezorging in september 2021).

Als u geen keuze doorgeeft, dan behoudt u uw huidige afvalcontainers. Vraagt u na 10 oktober een containerwissel aan? Dan zijn de omruilkosten € 35,- behalve als u:

 • wisselt naar een kleinere restafvalcontainer;
 • wisselt als gevolg van een verhuizing.

Zie onderstaande voorbeelden van de restafval- en GFT-containers, het aanrechtbakje voor keukenafval en de inzetbak in een 140 liter container.

Containermaten
Inzetbak
Maten aanrechtbakje

​​​​​​

 

 

 

 

 

 

​​​​​​​Aan het eind van het jaar vindt de wisseling van de containers plaats. 

Wat is het Groente en Fruit (GF)-bakje / aanrechtbakje?

Op het moment dat u de mogelijkheid heeft om een andere maat container te kiezen, mag u ook een aanrechtbakje voor keukenafval van 2 liter aanvragen. Dit is een klein bakje voor op het aanrecht waarin u makkelijk snijafval en etensresten apart kunt houden. Dit bakje helpt om het groente- en fruitafval en etensresten beter te scheiden.

Als het bakje vol is, leegt u deze in de groene GFT-container. Als u dit afval niet los in de groene container wil gooien, kunt u gebruik maken van biologisch afbreekbare zakjes (verkrijgbaar in de supermarkt). Het bakje kan in de vaatwasser.

Zie hieronder een voorbeeld van het aanrechtbakje voor keukenafval.

Moet ik vastrecht betalen als ik een afvalpasje wil voor de ondergrondse container?

Ieder huishouden betaalt vastrecht (gebaseerd op de maat restafvalcontainer). Los daarvan krijgt ieder huishouden aan het einde van het dit jaar automatisch een nieuw afvalpasje. Met de afvalpas heeft u toegang tot de milieuparken én kunt u ermee de ondergrondse container openen. U betaalt wel per keer dat u  gebruik maakt van de ondergrondse container.

Bewaar de afvalpas goed! Indien u een nieuwe afvalpas nodig heeft omdat u de pas bijvoorbeeld bent kwijtgeraakt, dan kunt deze aanvragen tegen betaling van €12,50.

Wat als ik geen GFT-container heb?

In september krijgt u een brief van de containerleverancier. Via de aangegeven website kunt u een keuze maken voor een bepaalde maat restafvalcontainer. Ook kunt u een groencontainer naar keuze aanvragen en een aanrechtbakje voor keukenafval.

Als ik twee GFT-containers gebruik, kan ik deze dan tegelijkertijd aan de straat zetten?

Ja, u kunt beide containers tegelijkertijd aanbieden op de inzameldag.

Blijft de dag waarop het afval wordt ingezameld hetzelfde?

Per 1 januari 2022 wordt restafval 1x per 4 weken ingezameld. De inzameling van GFT-afval blijft 1x per 2 weken. De weekdag waarop dit in 2022 bij uw adres gebeurt wijkt mogelijk af van de huidige inzameldag. Het is zelfs mogelijk dat uw restafval en GFT-afval op een andere dag in de week wordt ingezameld. Alle inzamelroutes worden namelijk opnieuw ingedeeld. 

De dag waarop we na 1 januari bij uw adres het restafval en GFT ophalen en ook in welke weken dit gebeurt, staat in de Afvalwijzer 2022 die elk adres in december 2021 per post ontvangt.

Tegen het einde van dit kalenderjaar kunt u de afval-inzameldagen van 2022 via www.mijnafvalwijzer.nl opzoeken. Download ook de gratis app Afvalwijzer. Dan krijgt u een herinnering wanneer welk afval aan de weg moet staan.

Waarom wordt het PMD niet aan huis opgehaald?

De gemeenteraad van Leudal heeft hier niet voor gekozen, omdat de meeste inwoners hebben aangegeven dat de huidige inzameling van PMD naar tevredenheid werkt.

Als ik een bedrijfscontainer heb, ben ik dan verplicht om ook een grijze en een groene container te hebben?

De gemeente heeft een zorgplicht voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Als huishouden betaalt u hiervoor afvalstoffenheffing. Ook als het gaat om een bedrijf op een (particulier) woonadres, moet u een groene en grijze container aan huis hebben. De containers horen bij de woning, niet bij u als gebruiker.

Als inwoner van een perceel waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen vrijkomen, bent u verplicht de vaste kosten te betalen van de afvalstoffenheffing. Deze kosten zijn niet alleen voor de inzameling van restafval, GFT-afval en papier, maar ook andere zaken als het gebruik van het milieupark, de glasbak en de textielbak zijn hierbij inbegrepen.

Hoeveel kg afval mag in een grijze en groene container?

Het maximale gewicht voor alle maten containers is 75 kilogram. Zwaardere containers kunnen de inzamelwagens niet tillen. Dan kan uw container niet worden leeggemaakt.

Vragen over de hoogbouw en appartementen

Informatie voor bewoners van de hoogbouw

Alle bewoners van de hoogbouw krijgen een brief. Daarin staat specifiek voor uw complex op welke manier straks het afval ingezameld wordt. Deze brief komt naar verwachting eind november / begin december.  

Ik wil mijn citybin blijven gebruiken, kan dat?

Nee, de citybins worden ingenomen. Het legen van een citybin is arbeidsintensief voor de inzamelaar. Bij alle inwoners die nu nog een citybin gebruiken, wordt deze opgehaald. U krijgt dan een minicontainer voor restafval of GFT-afval. Of toegang tot een GFT-zuil die in de buurt van het complex staat. Per appartementencomplex wordt een passende oplossing gezocht.

Ik woon in de hoogbouw en kan het GFT-afval niet scheiden, wat kan ik doen?

U krijgt een eigen minicontainer of gaat er een delen met de medebewoners van uw appartementencomplex. Als dit geen optie is, dan zorgt de gemeente dat er een GFT-zuil in de buurt van het complex komt te staan waar bewoners toegang tot krijgen. 
Eind oktober krijgen alle bewoners van hoogbouw een brief. Daarin staat specifiek voor uw complex op welke manier vanaf 1 januari 2022 het afval ingezameld wordt.

Vragen over luiers en medisch afval

Wat kan ik doen met babyluiers? Komt daar een voorziening voor?

De gemeente heeft ervoor gekozen om nog geen luiercontainers te plaatsen. Installaties die luiers verwerken zitten vol waardoor wij de luiers uit onze gemeente nog steeds als restafval moeten verbranden. Zolang er geen plek is om luiers ook echt te recyclen, zamelen wij de luiers ook niet apart in. Babyluiers horen dus voorlopig bij het restafval. 

Als u niet uitkomt met uw container, kunt u kiezen voor een grotere maat container. Heeft u al een 240 liter restafvalcontainer? Dan is er de mogelijkheid om uit te wijken naar een ondergrondse container binnen de gemeente. Een inworp in de ondergrondse container kost €3,-. De locaties van deze containers worden later nog bekend gemaakt. U krijgt een nieuwe afvalpas om de container te openen. Het gebruik van de ondergrondse container is wellicht ook een oplossing bij geuroverlast in warme maanden.

Wat als ik medisch afval heb?

Als u medisch afval heeft bent u momenteel al gedeeltelijk vrijgesteld van afvalstoffenheffing. Vanaf 1 januari 2022 geldt een nieuwe regeling. Voor de overgang naar de nieuwe regeling hoeft u niet opnieuw te bewijzen dat u of een gezinslid medisch afval heeft. U ontvangt onderstaande nieuwe regeling ook nog schriftelijk.

Dit houdt de regeling in:

 • Als huishouden met medisch afval betaalt u een vast bedrag voor de afvalstoffenheffing. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van de maat van de grijze container die u heeft. 
 • Maakt u alleen gebruik van een ondergrondse container omdat u bijvoorbeeld in een appartement woont, dan geldt het vaste bedrag dat bij de ondergrondse container hoort. 
 • U krijgt een jaarlijkse korting op het variabele deel van de afvalstoffenheffing. 
 • In 2022 is de korting maximaal €120. Hiervoor kunt u 10 keer een 240 liter restafval container aan de straat zetten of 40 keer een inworp doen in de ondergrondse container.

De maximale korting houdt in dat uw aanbiedingen gratis zijn totdat het bedrag van €120 is bereikt. Biedt u meer afval aan dan betaalt u daarvoor het vastgestelde bedrag per aanbieding. Als u minder vaak uw afval aanbiedt, vervalt het resterende bedrag van de korting.  

 • De korting geldt per huishouden, niet per persoon.
 • De BSGW verrekent automatisch de korting na afloop van het betreffende jaar.
 • U mag een extra 240 liter restafvalcontainer aanvragen. Mail hiervoor uiterlijk 15 oktober a.s. naar leudal@rdmaasland.nl (vermeld uw naam en adres) of neem telefonisch contact op via 085 - 0203740
 • De extra container ziet er precies hetzelfde uit als uw grijze restafvalcontainer.
 • Net als ieder ander huishouden mag u van de ondergrondse containers binnen de gemeente gebruik maken. De locaties van deze containers worden later nog bekend gemaakt. Ieder huishouden ontvangt hiervoor een nieuwe afvalpas.

 Via de website van de BsGW kunt u de medische regeling aanvragen indien u dit nog niet heeft.

Wat als ik fysiek niet in staat ben om mijn afval aan te bieden?

De gemeente vraagt u om in uw eigen kring rond te vragen of iemand u kan helpen met het aanbieden van uw afval. Bijvoorbeeld uw mantelzorger, uw buren, familie of vrienden die in de buurt wonen. Vaak is er wel iemand te vinden die bereid is u te helpen de container aan de straat te zetten of uw glas naar de wijkcontainer te brengen.

Vragen over PMD-zakken 

Waar kan ik de speciale PMD-zakken vinden?

Voor de plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD-afval) worden speciale plastic zakken beschikbaar gesteld. De zakken worden niet huis aan huis verspreidt. U krijgt nog informatie waar u de zakken kunt ophalen. 

Leudal blijft het PMD afval inzamelen via de wijkmilieuparkjes in de diverse kernen. Voor de inzameldienst en de verwerker dient het zichtbaar te zijn welk afval wordt aangeboden. Is het PMD afval niet zichtbaar dan volgt afkeur van de partij waardoor het afval als restafval afgevoerd dient te worden, hetgeen kostenverhogend werkt. Het is daarom niet toegestaan PMD afval in grijze of blauwe vuilniszakken aan te bieden, maar alleen in een doorzichtige zak. We krijgen geregeld vragen van onze burgers waar ze doorzichtige zakken kunnen krijgen. Om deze burgers tegemoet te komen willen we onze burgers gratis doorzichtige PMD zakken aanbieden. 

Meer informatie

De afvalapp (Afvalwijzer)

In de toekomst wordt er steeds meer via de Afvalwijzer app gecommuniceerd. Download daarom vast de Afvalwijzer app en ben altijd op de hoogte van eventuele wijzigingen. Daarnaast krijgt u via de Afvalwijzer tips over het scheiden van afval. 

Download de gratis app AfvalWijzer in de Google Play Store (Android) of de App store (ios). Zo blijft u altijd op de hoogte van de actuele informatie over de afvalinzameling op uw adres. Als u het ontvangen van push-berichten aanzet, krijgt u zelfs een melding bij wijzigingen.

Naast de actuele afvalinformatie is er tevens een AfvalABC te vinden in de app. Een handig hulpmiddel wanneer u twijfelt in welke container uw afval moet.

Download de AfvalWijzer app direct

 

Contact

Heeft u een vraag waarvan u het antwoord niet kunt vinden in bovenstaande Q&A? Dan kunt u contact met ons opnemen via leudal@rdmaasland.nl.

 

Beter scheiden

Uit onderzoek blijkt dat in onze grijze container nog veel groente-, fruit- en tuinafval (GFT) zit. Ook zitten er veel plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) in de grijze bak. Door beter te scheiden, blijft er minder restafval over. Dit is belangrijk omdat het verbranden van restafval flink duurder wordt. Als we allemaal beter scheiden, voorkomen we samen dat de afvalstoffenheffing te hard stijgt. Ook is het beter voor het milieu om afval niet te verbranden, maar opnieuw te gebruiken. 

In het kort: wat verandert er? 

Een samenvatting van de belangrijkste veranderingen

Restafval Wordt 1 keer per 4 weken opgehaald. U betaalt per keer dat u de container aan de straat zet. U kunt zelf kiezen welke maat container u neemt.
GFT-afval  Wordt  1 keer per 2 weken opgehaald. U kunt zelf kiezen welke maat container u neemt (ook 240 liter). U heeft de mogelijkheid om een extra container aan te vragen.
GF in de keuken Alle inwoners mogen een bakje voor groente- en fruitafval in de keuken aanvragen.
PMD-afval  Inzameling via containers in de wijkmilieuparken met speciale gratis PMD-zakken.
Oud papier Inzameling blijft hetzelfde. 
Hoogbouw Per complex kijken we of er ruimte is voor eigen restafval- en GFT-containers. Als dit niet lukt, kijken we naar een passende oplossing.
Medisch afval      Er komt een speciale regeling.
Babyluiers Gaan voorlopig bij het restafval.

Minder vaak restafval

Vanaf 2022 halen we het restafval minder vaak op. Als u goed scheidt, is dit geen probleem. De meeste mensen zetten hun grijze container nu ook al 1 keer per 4 weken aan de weg. Heeft u een keer écht teveel restafval? Dan kunt u het tegen betaling kwijt in een ondergrondse container in de buurt. Dit is ook een oplossing voor gezinnen met kinderen in de luiers, die in deze fase te weinig ruimte in de grijze container hebben.

Maat kiezen grijze en groene container

In de herfst krijgt u de kans om te wisselen van maat container. Heeft u veel groenafval, dan kunt u voortaan ook een 240 liter GFT-container kiezen. Ook is het mogelijk om gratis een tweede groene container en een aanrechtbakje voor keukenafval aan te vragen.

Appartement

Woont u in een appartement of bovenwoning en heeft u geen eigen containers? Dan krijgt u na de zomer een brief. Hierin staat meer over de inzameling van afval bij uw woning. De afvalemmers bij appartementen gaan verdwijnen. We kijken naar een passende oplossing voor uw woning.