Graag zetten we nog een keer de belangrijkste en veel gestelde vragen omtrent verandering in afvalinzameling op een rij.
Bekijk hieronder 
de vragen en antwoorden. Dit betreft de wijzigingen in afvalinzameling per 1 januari 2022.

Wat gaat er allemaal veranderen? 

Een samenvatting van de belangrijkste veranderingen

Restafval 1 x per 4 weken en betalen per lediging. Keuze voor maat container.
GFT-afval  1 x per 2 weken, keuze voor maat container + mogelijkheid extra 140 liter 
GF in de keuken Alle inwoners mogen een GF-bakje voor in de keuken aanvragen
PMD  Containers in de wijkmilieuparken 
Papier Inzameling blijft hetzelfde 
Hoogbouw Per complex kijken we of eigen rest- en gft container mogelijk is . Als dit niet past, krijgen de bewoners voor restafval toegang tot een ondergrondse container en betalen per inworp. Voor GFT krijgen bewoners toegang tot een GFT-zuil
Medisch afval      Regeling 
Babyluiers Voorlopig via restafval

Wanneer gaat het veranderen?

  • Na de zomer krijgt u een brief waarin u uw keuze kunt doorgeven voor de maat container en of u een GF-bakje wenst;
  • In de periode van november tot half december krijgt u de andere maat container die u heeft aangevraagd;
  • Per 1 januari 2022 gaat de verandering in. Dan halen we het restafval minder vaak op en betaalt u vanaf de eerste lediging. 

Vragen over kosten en tarieven

Wat verandert er precies in de kosten?

Hoeveel afvalstoffenheffing u betaalt is afhankelijk van de maten GFT- en restafval container die u in gebruik heeft in combinatie met hoe vaak u de restafvalcontainer laat legen (de eerste 14 van maximaal 26 ledigingen zijn ‘gratis’). Vanaf 1 januari 2022 betaalt u per keer dat u de restafvalcontainer aan de straat zet. Het vastrecht gaat omlaag, doordat u niet meer automatisch betaalt voor 14 ledigingen. Als u uw restafval goed scheidt, hoeft u de container minder vaak aan de straat zetten en bent u goedkoper uit dan wanneer u de container elke keer laat legen.

Wat ga ik straks betalen?

Op dit moment zijn de tarieven nog niet bekend. Zodra we concepttarieven hebben, informeren we u daarover via een nieuwsbrief en de gemeentelijke kanalen. We zorgen ervoor dat de concepttarieven bekend zijn vóór u een maat container kan kiezen zodat u hier rekening mee kunt houden. De gemeenteraad stelt de tarieven aan het einde van het kalenderjaar definitief vast. 

Ik woon in de hoogbouw, wat betaal ik straks?

Op dit moment betalen inwoners in de hoogbouw alleen het vastrecht. Straks betalen deze inwoners bovenop het vastrecht ook per inworp bij een ondergrondse container of per lediging van de eigen container. 

Vragen over containers aan huis en de wisseling

Hoe en wanneer kan ik van maat container wisselen?

Omdat het restafval minder vaak wordt opgehaald mag u voor een andere maat container kiezen. Na de zomervakantie krijgt u een brief waarin staat uitgelegd hoe u dit precies kunt doen. 

1 x per 4 weken restafval, dat past toch niet in de container?

Als u het afval goed scheidt, houdt u nog maar weinig restafval over. We zien in andere gemeenten dat dit goed gaat en verwachten daarom ook geen problemen. Daarnaast is gebleken dat de meeste huishoudens per jaar de restafvalcontainer gemiddeld maar 14 x aanbieden. De nieuwe frequentie van ophalen betekent voor de meeste huishoudens dus geen grote verandering. 

Welke containers mag ik allemaal wisselen?

U mag voor restafval en GFT-afval een andere maat kiezen. 
Voor GFT-afval bestaat nu ook de mogelijkheid de 140 liter container om te ruilen voor een 240 liter container. Dit is een nieuwe maat container die we willen invoeren voor burgers die veel tuinafval hebben. Een andere mogelijkheid om meer GFT afval aan te bieden is de mogelijkheid  gratis een tweede GFT-minicontainer aan te vragen . Dit geldt alleen als de huidige GFT-minicontainer een inhoud heeft van 140 liter.  Ingenomen containers die niet zijn beschadigd worden schoongemaakt en weer uitgezet bij iemand die deze maat wenst. Zo zorgen we ervoor dat nog goede containers weer opnieuw worden gebruikt. 

Maat container Restafval GFT-afval
240 liter x x
140 liter x x
140 liter met 80 liter inzetbak x x
140 liter met 60 liter inzetbak x x
140 liter met 40 liter inzetbak x x

Wat is het Groente en fruit (GF)-bakje?

Op het moment dat u de mogelijkheid heeft om een andere maat container te kiezen, mag u ook een GF-bakje aanvragen. Dit is een klein bakje van ongeveer 2 liter voor op het aanrecht waarin u makkelijk snijafval en etensresten apart kunt houden. Het blijkt namelijk dat momenteel veel GF-afval bij het restafval terecht komt.  Dit bakje helpt om het GF-afval beter te scheiden. 

Is het verplicht om een inzamelmiddel (minicontainer of anders) te hebben

Ja, dit is verplicht. Hier betaalt u ook vastrecht voor. De inzamelmiddelen behoren bij de woning. Inwoners die nu geen minicontainer hebben, worden verplicht om een inzamelmiddel bij de woning te hebben.

Waarom wordt het PMD niet aan huis opgehaald?

Dit is omdat de meeste inwoners hebben aangegeven dat de huidige inzameling van PMD naar tevredenheid werkt, daarom heeft de gemeenteraad van Leudal hier niet voor gekozen.

Vragen over de hoogbouw en appartementen

Ik wil mijn citybin blijven gebruiken, kan dat?

Nee, de citybins verdwijnen uit de keuze. Het legen van een citybin is arbeidsintensief en zwaar voor de vuilnisman of -vrouw om op te tillen. Bij alle inwoners die nu nog een citybin gebruiken, wordt deze opgehaald. De inwoners krijgen een minicontainer voor restafval of GFT-afval of toegang tot een GFT-zuil die in de buurt van het complex staat. 
Per appartementencomplex wordt bekeken welk maatwerk wordt toegepast.

Ik woon in de hoogbouw en kan het GFT-afval niet scheiden, wat kan ik doen?

Alle inwoners van hoogbouw en appartementen krijgen een eigen minicontainer. Als dat door ruimtegebrek niet past, dan zorgt de gemeente dat er een GFT-zuil in de buurt van het complex komt te staan waar bewoners toegang tot krijgen. 

Vragen over luiers en medisch afval

Wat kan ik doen met babyluiers? Komt daar een voorziening voor?

De gemeente heeft ervoor gekozen om nog geen luiercontainers te plaatsen. Installaties die luiers verwerken zitten vol waardoor wij de luiers uit onze gemeente nog steeds als restafval moeten verbranden. Zolang er geen plek is om luiers ook echt te recyclen, zamelen wij de luiers ook niet apart in. Babyluiers horen dus voorlopig bij het restafval. 

Medisch afval en incontinentieluiers

Inwoners met een medische indicatie komen in aanmerking voor een regeling. Zij kunnen een extra restcontainer aanvragen die gratis wordt geleegd. Ook krijgen zij een x-aantal keer per jaar gratis toegang tot een ondergrondse container. Dit geldt alleen als er een doktersverklaring is afgegeven. Hoe vaak deze inwoners gratis toegang krijgen, is nu nog niet bekend. Wel betalen deze inwoners een vast recht aan afvalstoffenheffing

Vragen over PMD-zakken 

Waar kan ik de speciale PMD-zakken vinden?

Voor de Plastic, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD-afval) worden speciale plastic zakken beschikbaar gesteld. De zakken worden niet huis aan huis verspreidt. U krijgt nog informatie waar u de zakken kunt ophalen. 

Leudal blijft het PMD afval inzamelen via de wijkmilieuparkjes in de diverse kernen. Voor de inzameldienst en de verwerker dient het zichtbaar te zijn welk afval wordt aangeboden. Is het PMD afval niet zichtbaar dan volgt afkeur van de partij waardoor het afval als restafval afgevoerd dient te worden, hetgeen kostenverhogend werkt. Het is daarom niet toegestaan PMD afval in grijze of blauwe vuilniszakken aan te bieden, maar alleen in een doorzichtige zak. We krijgen geregeld vragen van onze burgers waar ze doorzichtige zakken kunnen krijgen. Om deze burgers tegemoet te komen willen we onze burgers gratis doorzichtige PMD zakken aanbieden. 

Goed om te weten

De afvalapp (Afvalwijzer)

De huidige afvalkalender in Leudal werkt goed, maar in de toekomst wordt er steeds meer via de Afvalwijzer gecommuniceerd. Daarnaast gaan we via de Afvalwijzer tips geven over het scheiden van afval, zodat iedereen weet welk afval waar thuishoort. 

Download de gratis app AfvalWijzer in de Google Play Store (Android) of de App store (ios). Zo blijft u altijd op de hoogte van de actuele informatie over de afvalinzameling op uw adres. Als u het ontvangen van push-berichten aanzet, krijgt u zelfs een melding bij wijzigingen.

Naast de actuele afvalinformatie is er tevens een AfvalABC te vinden in de app. Een handig hulpmiddel wanneer u twijfelt in welke container uw afval moet.

Download de AfvalWIjzer app direct