Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water en servicekosten.
 
De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).
 

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

Er zijn voorwaarden voor de TONK. Als u een partner heeft, vraagt u de TONK samen aan. Alle voorwaarden gelden ook voor uw partner. De inkomsten en het vermogen van uw partner tellen dus mee.

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U vraagt de TONK aan in de gemeente waar u woont
 • U heeft in januari 2021 (of in de eerste maand waarvoor u de TONK aanvraagt als dat na januari 2021 is) minimaal 40 % minder inkomen dan in januari 2020
 • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen
 • U verwacht niet dat uw inkomen de volgende maanden zal stijgen.
 • U heeft niet teveel vermogen. Op 1 januari 2021 (of op de eerste dag van de maand waarvoor u de TONK aanvraagt) minder dan € 6.295 als alleenstaande. Of € 12.590 als u getrouwd bent of  alleenstaande ouder bent.

  Het gaat om beschikbare geldmiddelen. Bijvoorbeeld contant geld, cryptovaluta (zoals bitcoins), geld op de (spaar)rekening van uzelf en uw eventuele partner. We kijken alleen naar de middelen waar u direct bij kunt, niet naar bijvoorbeeld de overwaarde in een koopwoning of de waarde van een auto of caravan, of geld dat vast zit in een pensioenregeling.

  Bent u ondernemer? Aandelen en vermogen in uw eigen onderneming telt u niet mee. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • U bent de hoofdhuurder of de eigenaar van uw woning. U woont er zelf. En de huur of hypotheek bedraagt minimaal € 450,- per maand. Als u huurtoeslag ontvangt, halen we dat van uw huur af.

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering. 

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Welke kosten komen voor de TONK in aanmerking en welke niet?

De TONK is er voor woonkosten. We gaan uit van de woonkosten in januari 2021 (of in de eerste maand waarvoor u de TONK aanvraagt als dat na januari 2021 is):

 • Bij huurwoningen: de huur (kale huur en servicekosten) van de woning waarin u zelf woont. Zonder de huurtoeslag
 • Bij een eigen koopwoning: de aflossing en rente van de hypotheek van de woning waarin u zelf woont
 • Bij zelfstandige woningen (huur- of in eigendom) kosten van elektriciteit, gas en water. Daarvoor staat een vast bedrag van € 160,-

Kosten die niet voor de TONK in aanmerking komen:

 • Kosten van uw verzekeringen, waaronder de zorgverzekeringspremie
 • (Gemeentelijke) belastingen
 • Kosten van uw auto (brandstof-, lease- of huurkosten) of andere voertuigen
 • Abonnementen van telefoon of internet

Hoe hoog is de TONK?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK te berekenen kijken we naar de hoogte van uw (woon)kosten. De TONK is maximaal € 240,- per maand. Het bedrag waar u recht op heeft wordt in één keer aan u uitbetaald voor de maanden dat er recht is op de TONK.

U mag de TONK meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de tegemoetkoming als lening krijgt. Bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK dan later terugbetalen.

Hoe lang duurt de TONK?

De TONK duurt als dat nodig is maximaal 6 maanden. In de periode januari 2021 tot en met juni 2021. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK aan voor de maanden dat u de tegemoetkoming in uw kosten echt nodig heeft.

Hoe vraag ik de TONK aan?

Om de TONK aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen. U logt in met uw Digid. Als u een partner heeft, logt deze ook in met zijn Digid. Vul het formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee. In het formulier vindt u per vraag welke gegevens nodig zijn.

>> Start hier uw aanvraag TONK

Wat heeft u nodig?

De bewijsstukken die u nodig heeft zijn:

 • Kopie geldig ID-bewijs (paspoort, ID-kaart of verblijfsdocument, géén rijbewijs) van u en uw eventuele partner. Het BSN-nummer moet leesbaar zijn;
 • Inkomensgegevens van januari 2020 (basis peilmaand) en januari 2021 (of de maand waarover u de TONK aanvraagt) van u en uw eventuele partner (loonstroken, uitkeringsspecificaties, alimentatie, studiefinanciering, inkomsten uit verhuur etc.);
 • Afschrift van uw bankrekening waarop u de TONK wil ontvangen (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling);
 • Bewijsstukken (bijvoorbeeld bankafschriften) waaruit de huur/hypotheek, huurtoeslag, hypotheekrente blijken waarvoor u de TONK aanvraagt;
 • Als u zelfstandige bent: een overzicht van uw inkomsten en uw bedrijfskosten die u heeft gemaakt in januari 2021. U kunt dit op dezelfde manier berekenen als uw inkomensberekening voor Tozo;