Corona steun- en herstelpakket voor cultuursector Leudal

Cultuurmakers die door de coronacrisis hard zijn geraakt kunnen vanaf 1 juli een financiële bijdrage aanvragen uit een steun- en herstelregeling. Deze regeling is er voor culturele instellingen, de amateurkunst, volksfeesten en cultureel ondernemers. 

Via de steun- en herstelregeling kan de culturele sector in de gemeente Leudal compensatie aanvragen voor misgelopen inkomsten en extra gemaakte kosten wegens corona. Daarnaast biedt de regeling de mogelijkheid tot het aanvragen van een financiële bijdrage voor het ontplooien van nieuwe activiteiten voor de periode na corona. Op die manier wil de gemeente ervoor zorgen dat de cultuursector in Leudal wordt versterkt en weer opbloeit.

Voor wie is deze regeling bedoeld?

U kunt ondersteuning aanvragen als u behoort tot één van de volgende doelgroepen: 

  • Gesubsidieerde culturele voorzieningen;
  • Niet-gesubsidieerde culturele voorzieningen;
  • Amateurkunstverenigingen en volkscultuur;
  • Cultureel ondernemers. 

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

U kunt gebruik maken van deze regeling in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2021. Op subsidieaanvragen wordt beslist op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Welke bedragen worden beschikbaar gesteld?

Voor de uitvoering van de regeling geldt een subsidieplafond van € 250.000,--

Voor welke activiteiten kunt u een subsidie aanvragen?

U kunt voor één of twee onderdelen van de subsidieregeling een aanvraag indienen: u bepaalt zelf wat voor u van toepassing is. U kunt slechts één keer een aanvraag indienen. 

Onderdeel 1 betreft de steunregeling: u kunt een subsidie aanvragen als er sprake is van misgelopen inkomsten in de jaren 2020/2021, kosten die voortvloeien uit maatregelen om aan de basisregels van het Rijk en het RIVM te voldoen, of andere extra kosten die zijn gemaakt om uitvoering te geven aan activiteiten. 

Onderdeel 2 betreft de herstelregeling: u kunt een subsidie aanvragen voor het organiseren van een activiteit die bijdraagt aan het creëren van een duurzame en vitale culturele infrastructuur in het post-corona tijdperk. De activiteit vindt plaats in 2021 of 2022, wordt in de gemeente Leudal georganiseerd en is voor een breed publiek bereikbaar. 

Per onderdeel wordt aan u een subsidie van maximaal € 5.000,- toegekend. U maakt aanspraak op een aanvullende subsidie van € 500,- als de activiteit van onderdeel 2 in een gemeenschapshuis in Leudal plaatsvindt. In totaal kunt u dus een maximum bedrag van € 10.500,- aan subsidie ontvangen. Een subsidie voor zowel onderdeel 1 als onderdeel 2 kan slechts door één aanvrager worden aangevraagd. 

Let wel: indien u een vergunningsplichtige activiteit organiseert, ontvangt u de subsidie pas als de vergunning is verleend.

Direct aanvragen

>> Start hier uw aanvraag

Binnen vier weken hoort u of uw aanvraag wordt gehonoreerd.

Meer informatie

TIP: Lees de Subsidieregeling Corona steun- en herstelpakket culturele infrastructuur goed door alvorens aan uw aanvraag te beginnen. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met beleidsmedewerkster Cultuur, Michelle Baats. Zij is bereikbaar per mail via m.baats@leudal.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente Leudal (0475) - 85 90 00.