In het najaar van 2018 werd door een groot aantal enthousiaste mensen deelgenomen aan een brainstormsessie die werd georganiseerd in CC de Bombardon.

Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en is er achter de schermen het een en ander in beweging gezet.

Een aantal ideeën die tijdens de brainstormsessie door initiatiefnemers naar voren zijn gebracht, zijn met ondersteuning van de gemeente opgepakt en worden verder uitgewerkt. Ook werd voor een aantal projecten gemeentelijke of provinciale subsidie aangevraagd. De beslissing hierop heeft plaatsgevonden of vindt op zeer korte termijn plaats.

Mocht u als inwoner, vereniging, stichting enz. nog ideeën hebben, of rijpt er in uw hoofd een plan wat misschien samen met de gemeente verwezenlijkt kan worden?

Neemt u dan gerust contact op met de gemeentelijk projectleider 75 jaar bevrijding de heer Perry van Doorn. Samen kan worden bekeken of het plan kan worden ondersteund door de gemeente en of het mogelijk aansluit bij een bestaand initiatief. Dit kan door een email te sturen aan het mailadres: 75jaarbevrijding@leudal.nl of telefonisch via het algemeen nummer. (0475) 85 90 00.

Voor de gemeentelijke subsidieregeling 75 jaar bevrijding verwijzen wij u graag naar overheid.nl

Wij horen graag van U.