Het college wenst een bedrag van € 242.698,-. toe te kennen aan het muziekonderwijs in de gemeente Leudal.

Dit heeft ze besloten op 30 juli 2019. Met deze subsidie voldoet de gemeente aan de overeengekomen afspraken met de instellingen Myouthic en Eci. Deze subsidie wordt toegekend op basis van de begroting, maar deze wordt pas in november vastgesteld door de raad. Dit betekent dat ook dan pas bekend wordt of het bedrag definitief toegekend wordt.

Belang van muziekeducatie

Met de subsidie verzorgen Myouthic en Eci muziekonderwijs voor de jeugd in de gemeente Leudal. Zowel klassikale- als individuele lessen worden gesubsidieerd. Dit omdat de gemeente het belangrijk vindt dat muziekeducatie laagdrempelig en toegankelijk is en blijft voor alle jongeren. Muziekeducatie zorgt voor continuïteit van muziekgezelschappen zoals harmonieën, fanfares en drumbands. Partijen, die voor Leudal cultureel waardevol zijn en van belang voor de sociale cohesie.
In 2019 wordt een nieuw kunst- en cultuurbeleid vastgesteld. Dit nieuwe beleid geeft ook de nieuwe kaders aan voor de subsidiering van muziekonderwijs. Het nieuwe kunst- en cultuurbeleid wordt eind 2019/begin 2020 gepresenteerd.