Subsidieregeling Corona steun- en herstelpakket culturele infrastructuur

Cultuurmakers die door de coronacrisis zijn geraakt kunnen vanaf 16 juni 2022 voor de tweede keer een financiële bijdrage aanvragen uit een steun- en herstelregeling. Deze regeling is er voor culturele instellingen, de amateurkunst, volksfeesten en cultureel ondernemers.

Via de steun- en herstelregeling kan de culturele sector in de gemeente Leudal
compensatie aanvragen voor misgelopen inkomsten wegens corona. Daarnaast biedt de regeling de mogelijkheid tot het aanvragen van een financiële bijdrage voor het ontplooien van nieuwe activiteiten. Op die manier wil de gemeente ervoor zorgen dat de cultuursector in Leudal wordt versterkt en weer opbloeit.

In 2021 heeft de gemeente de eerste subsidieregeling opengesteld. Gedurende een aantal maanden is € 250.000,- beschikbaar gesteld aan de culturele sector. Deze regeling is inmiddels beëindigd. Voor de huidige is regeling is € 170.000,- beschikbaar. 
 

Voor wie is deze regeling bedoeld? 

U kunt ondersteuning aanvragen als u behoort tot één van de volgende doelgroepen:

  1. Gesubsidieerde culturele voorzieningen;
  2. Niet-gesubsidieerde culturele voorzieningen;
  3. Amateurkunstverenigingen en volkscultuur;
  4. Cultureel ondernemers.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

U kunt gedurende de looptijd van de subsidieregeling een subsidieaanvraag indienen. De regeling eindigt op 31 december 2023. Lees de subsidieregeling voor meer informatie over de voorwaarden die er worden gesteld.

Welke bedrag wordt beschikbaar gesteld? 

Voor de uitvoering van de regeling geldt een subsidieplafond van € 170.000,-. De regeling eindigt op 31 december 2023, of eerder als het subsidieplafond is bereikt. 

Voor welke activiteiten kunt u een subsidie aanvragen? 

U kunt voor één of twee onderdelen van de subsidieregeling een aanvraag indienen: u bepaalt zelf wat voor u van toepassing is. U kunt slechts één keer een aanvraag indienen.

Onderdeel 1 betreft de steunregeling: u kunt een subsidie aanvragen als er sprake is van misgelopen inkomsten wegens corona gedurende de periode juli 2021 tot en met februari 2022. 

Onderdeel 2 betreft de herstelregeling: u kunt een subsidie aanvragen voor het organiseren van een activiteit die bijdraagt aan het creëren van een duurzame en vitale culturele infrastructuur in het post-corona tijdperk. De activiteit vindt plaats in 2022 of 2023, wordt in de gemeente Leudal georganiseerd en is voor een breed publiek bereikbaar.

Per onderdeel kunt u een subsidie van maximaal € 5.000,- aanvragen. 

Een subsidie voor zowel onderdeel 1 als onderdeel 2 kan slechts door één aanvrager worden aangevraagd.

Let wel: indien u een vergunningplichtige activiteit organiseert, ontvangt u de subsidie
pas als de vergunning is verleend.

Hoe vraag ik aan?

U maakt het gebruik van het online aanvraagformulier. Aanvragen gaat snel en gemakkelijk.

>> Start hier uw aanvraag subsidie

Meer informatie

Lees de Tweede subsidieregeling corona steun- en herstelpakket culturele infrastructuur goed door alvorens aan uw aanvraag te beginnen. De regeling is hier te vinden op Overheid.nl(externe link)

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Team Beleid Samenleving via info@leudal.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente Leudal (0475) 85 90 00.