Minister Martin van Rijn, Medische Zorg en Sport heeft aangekondigd dat er een breed steunpakket komt om gemeenten te compenseren voor de kwijtschelding van huurkosten voor sportverenigingen die geconfronteerd worden met een omzetdaling over de periode 1 maart tot 1 juni.