Samen leren van uitkomsten evaluaties hoogwater zomer ‘21

Zware regenval leidde in juli van dit jaar tot ernstig hoogwater in onder andere Limburg. De onrust en schade waren groot, ook in de buurlanden. Nog steeds ervaren veel Limburgers de gevolgen van het hoogwater. Tijdens de crisis waren Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Limburg-Noord verantwoordelijk voor de crisisaanpak in hun regio’s. Zij werkten tijdens het hoogwater nauw samen met crisispartners als Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en talloze andere organisaties, die ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden hadden. Na het hoogwater zijn vanuit al deze partijen evaluaties gestart. De komende periode volgen de publicaties hiervan.

Tijdens het hoogwater waren veel organisaties betrokken. Elke organisatie was tijdens de crisis verantwoordelijk voor een klein stukje van de puzzel. Zo waren de veiligheidsregio’s hoofdverantwoordelijk voor de crisisaanpak in hun regio’s, en hielden Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat zich bezig met het nemen van hoogwatermaatregelen en het voorspellen van de afvoer van de Maas, zijrivieren en beken. Iedere organisatie had tijdens het hoogwater dus zijn eigen specifieke verantwoordelijkheden, maar werkte nauw samen met de andere partijen.

Afzonderlijke evaluaties

Die uiteenlopende verantwoordelijkheden gaan gepaard met andere bestuurlijke verplichtingen. Daarom zorgt iedere organisatie in de eerste plaats zelf voor een evaluatie en bespreekt die met het eigen bestuur. Vaak worden partners daarin echter wel betrokken. Iedere evaluatie richt zich grofweg op het functioneren van de organisatie tijdens de crisis: hoe is de (interne) samenwerking met crisispartners verlopen? Wat ging daarin goed én wat kan beter? Uitgangspunt is dat iedere organisatie voortaan nóg beter voorbereid is op hoogwater, zodat uiteindelijk álle partijen daarvan profiteren.

Eerste evaluatie verschijnt medio januari ‘22, laatste maart ‘22

Medio januari ’22 publiceert Veiligheidsregio Zuid-Limburg de resultaten van de gehele evaluatie. Vervolgens volgen Waterschap Limburg, Veiligheidsregio Limburg-Noord en Rijkswaterstaat, wanneer hun resultaten bekend zijn. De laatste evaluatie verschijnt waarschijnlijk in maart 2022. Direct na het hoogwater heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord samen met de betrokken gemeenten al onderzocht hoe inwoners van Noord- en Midden-Limburg het hoogwater en de crisisaanpak beleefd hebben. Ook Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft dit gedaan voor inwoners van Zuid-Limburg. De resultaten van beide onderzoeken worden gebruikt in de evaluaties van beide veiligheidsregio’s en voor de lokale evaluaties door gemeenten.

Gezamenlijke leerpunten

Hoewel de verantwoordelijkheden verschillen, en één overkoepelende evaluatie dus niet mogelijk is, hebben de verschillende organisaties er voor gezorgd dat de evaluaties ongeveer via dezelfde methoden verlopen. Zo kunnen conclusies en aanbevelingen goed bij elkaar gebracht worden. Als alle evaluaties beschikbaar zijn, worden de resultaten naast elkaar gelegd. Op basis daarvan wordt een ‘rode draad’ geformuleerd: Wat zijn zaken die alle organisaties samen moeten oppakken? Die punten krijgen speciale aandacht binnen een bovenregionale werkgroep hoogwater, die in ieder geval bestaat uit vertegenwoordigers van beide veiligheidsregio’s, Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat. Begin 2022 gaat deze werkgroep alvast aan de slag met de verbeterpunten uit de eerste evaluaties.