Met deze tijdelijke nadere regels beogen we, vanwege de bijzondere situatie door COVID-19, capaciteit die binnen wegvalt buiten te compenseren in de vorm van terrassen. Deze tijdelijke nadere regel vormt een aanvulling op de normaal geldende nadere regels en in sommige gevallen een afwijking daarvan. Deze tijdelijke regels vervallen per 1 november 2021. Het college beziet dan of een deel van de maatregelen, bijvoorbeeld de ruimer opgezette terrassen, verlengd moet worden.

Het plaatsen van overkappingen willen we in deze bijzondere situatie bij uitzondering mogelijk maken, zodat het terras ook daadwerkelijk bruikbaar is bij kou of slecht weer. Plaatsing van dit soort bouwwerken vereist maatwerk.

Algemene voorwaarden

 • Alle actuele maatregelen en richtlijnen van de Rijksoverheid, RIVM en de Veiligheidsregio

Limburg Noord moeten strikt in acht worden genomen, om verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

 • Het actuele Protocol Heropening Horeca van KHN moet worden nageleefd. Informatie hierover is te krijgen bij KHN.
 • De tijdelijke terrasoverkapping moet worden verwijderd per 1 november 2021.
 • De tijdelijke terrasoverkapping is alleen toegestaan op het vergunde terras, conform de verleende alcoholvergunningen, en/of exploitatievergunningen, en niet op de uitbreiding. De overkapping sluit direct aan op de eigen gevel van de horeca-inrichting. Vrijstaande overkappingen zijn niet toegestaan.
 • De tijdelijke terrasoverkapping mag niet groter zijn dan de bestaande beschikbare gebruiksruimte van de horeca-inrichting.
 • De overkapping maakt geen inbreuk op bestaande rechten zoals standplaatsen en marktplaatsen. Eventuele verplaatsing van de standplaats is in overleg met alle partijen (o.a. de marktmeester) toegestaan.
 • De toegankelijkheid van de centra mag voor mensen met een beperking niet verminderen. De toegang moet gegarandeerd worden voor voetgangers en minder validen.
 • Aanwijzingen van de toezichthouder moeten worden opgevolgd wanneer die constateert dat veiligheid, toegankelijkheid of verkeersveiligheid in het geding is.

Veiligheid

Algemeen

 • Een initiatief wordt getoetst aan de voornaamste vereisten omtrent constructieve veiligheid, brandveiligheid en ventilatie volgens de Ministeriele regeling Omgevingsrecht (Mor) en het Bouwbesluit 2012. Technische gegevens met betrekking tot de te plaatsen overkapping waaruit blijkt dat de overkapping veilig is (dit kan bijvoorbeeld middels een bouwboek, tentboek of technische informatie van de leverancier).
 • De overkapping moet aan minimaal één zijde open zijn in verband met goede ventilatie. (Let op: De landelijke richtlijnen geven aan dat er vooralsnog drie zijden open moeten zijn, zie ook de eisen onder de eerder genoemde informatie hierover)
 • Er moeten maatregelen worden genomen ten behoeve van de brandveiligheid. Denk aan blusmiddelen, vluchtrouteaanduiding, noodverlichting en informatie over opslag van gevaarlijke stoffen.

Verankering

 • Om te voorkomen dat de overkapping opwaait moeten contragewichten worden gebruikt voor de verankering. Verankering in de grond is alleen bij uitzondering toegestaan indien de gemeente daarvoor toestemming verleent.
 • Gebruik van objecten in de openbare ruimte is niet toegestaan, tenzij de gemeente daarvoor toestemming verleent.

Verwarming

 • Terrasverwarming met open verbranding, bijvoorbeeld een gasheater, is niet toegestaan. Open verbranding verhoogt de kans op koolmonoxidevergiftiging.

Verkeersveiligheid

 • De overkapping mag geen gevaar vormen voor de verkeersveiligheid.
 • Er mogen geen kabels en leidingen worden gelegd over openbare wegen.

Hulpverleningsdiensten

 • De overkapping mag geen obstakel vormen voor hulpdiensten, zoals politie, brandweer, en ambulance- en veiligheidsdiensten. De toegang moet gegarandeerd worden en brandkranen/putten moeten vrijgehouden worden. In het voetgangersgebied geldt dat er altijd een obstakelvrije strook van tenminste 3,5 meter breed en een doorrijhoogte van 4,5 meter vrij moet zijn.

Voorkomen van overlast                      

 • Om overlast te voorkomen mag buiten geen muziek worden afgespeeld.
 • Vanwege lichthinder mogen uitsluitend de tafels en looppaden worden verlicht.

Overige voorwaarden

 • De terrasinrichting mag geen schade brengen aan gemeentelijk eigendom.
 • De verantwoordelijkheid van het veilig inrichten van het terras en de instandhouding ligt bij de terrashouder.
 • Wanneer onderhoud- en/of herstelwerkzaamheden aan het gemeentelijk eigendom nodig zijn gedurende het gebruik van de openbare ruimte, dan laat de horecaondernemer de gemeente dat ongehinderd realiseren.
 • De terrashouder is gedurende het gebruik van het gemeentelijk gebied verantwoordelijk voor afval en besmeuring.
 • Bij het opheffen van de terrasinrichting op gemeentegrond wordt alles in de oorspronkelijke staat opgeleverd. Waarbij schade en eventuele herstelwerkzaamheden voor rekening komen van de exploitant.
 • De terrashouder is te allen tijde verantwoordelijk voor schade op, aan of door de overkappingen.
 • Het college van burgemeester en wethouders behoudt te allen tijde het recht de gedoogbeschikking in te trekken (als bij controle door een toezichthouder blijkt dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan of anderszins de veiligheid in gevaar is).
 • Indien noodzakelijk geacht kan het college van burgemeester en wethouders aanvullende gebruiksafspraken vastleggen in een maatwerkvoorschrift.
 • Aan de gedoogbeschikking kunnen geen rechten ontleend worden voor de toekomst.