Wat is het?

U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren.

U heeft mogelijk een gemeentelijke vergunning nodig voor reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en die u plaatst langs de openbare weg of in de open lucht. 

Drie typen uitingen van reclame zijn altijd vergunningplichtig.

 • Reclame-uitingen die bouwwerken betreffen. Een bouwwerk is een constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal. Bij een aanvraag tot 1 oktober 2010 moet u een bouwvergunning aanvragen. Vanaf 1 oktober 2010 dient u hiervoor een omgevingsvergunning aan te vragen.
 • Het op de weg parkeren van een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.
 • Driehoeks- en sandwichborden.  

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Zij kan de vergunning weigeren omdat:

 • de reclame niet past in de omgeving;
 • de reclame niet past bij het gebouw waar het geplaatst is;
 • de reclame weggebruikers stoort;
 • de reclame de weg beschadigt;
 • de reclame het onderhouden en beheren van de weg stoort.

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Dit doet u met DigiD. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vergunning aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • waarom u reclame wilt plaatsen;
 • hoe groot de reclame is;
 • een tekening of een foto van de reclame.

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Hieronder vindt u een formulier voor de conceptaanvraag omgevingsvergunning

Conceptaanvraag omgevingsvergunning

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Meer informatie

Als u reclame wilt plaatsen buiten de bebouwde kom of langs een provinciale weg dan hebt u misschien toestemming nodig van de provincie. Informeer hiernaar bij de provincie.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?

Marij de Loo

Marij de Loo

Medewerker Burgerbedrijvenplein