Wat is het?

U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren.

U heeft mogelijk een gemeentelijke vergunning nodig voor reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en die u plaatst langs de openbare weg of in de open lucht. 

Twee typen uitingen van reclame zijn altijd vergunningplichtig.

  • Reclame-uitingen die bouwwerken betreffen. Een bouwwerk is een constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal. Bij een aanvraag tot 1 oktober 2010 moet u een bouwvergunning aanvragen. Vanaf 1 oktober 2010 dient u hiervoor een omgevingsvergunning aan te vragen.
  • Het op de weg parkeren van een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Zij kan de vergunning weigeren omdat:

  • de reclame niet past in de omgeving;
  • de reclame niet past bij het gebouw waar het geplaatst is;
  • de reclame weggebruikers stoort;
  • de reclame de weg beschadigt;
  • de reclame het onderhouden en beheren van de weg stoort.

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Dit doet u met DigiD. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vergunning aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • waarom u reclame wilt plaatsen;
  • hoe groot de reclame is;
  • een tekening of een foto van de reclame.

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Hieronder vindt u informatie voor de conceptaanvraag omgevingsvergunning

Conceptaanvraag omgevingsvergunning

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Meer informatie

Als u reclame wilt plaatsen buiten de bebouwde kom of langs een provinciale weg dan hebt u misschien toestemming nodig van de provincie. Informeer hiernaar bij de provincie.

Heeft deze informatie u geholpen?