Op woensdag 8 mei 2019 ondertekenden de gemeente Leudal, Woningstichting St. Joseph en Kwaspen Architectuur de intentieovereenkomst voor de gezamenlijke realisatie van een plan van 3 huurwoningen en 2 koopwoningen aan de Pinxtenstraat in Haler.

Een klein project, dat voorziet in de realisatie van 5 levensloopbestendige woningen op het schoolplein in de dorpskern Haler, met grote meerwaarde voor de gemeenschap. Met de ondertekening van de intentieovereenkomst kunnen de volgende stappen gezet worden.

Realisatie woningen Haler

Op de foto van links naar rechts:
Architect Kwaspen Architectuur, Burgemeester Verhoeven, de heer Sebregts van Woningstichting St. Joseph.