De commissie sociaal, fysiek en bestuur en middelen vergaderen respectievelijk op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 oktober 2019 om 19.00 uur in het gemeentehuis van Leudal in Heythuysen.

Iemand die wenst in- of mee te spreken over één van de agendapunten dienst zich vóór de commissievergadering te melden bij de commissiegriffier, tel. (0475) 85 90 00 of via e-mail raadsgriffie@leudal.nl. Om als burger over raadsvoorstellen in te spreken, of om mee te spreken bestaat alleen in de commissievergaderingen de mogelijkheid en niet ook in de raadsvergaderingen.

Agenda commissie Sociaal

Agenda commissie Fysiek

Agenda commissie Bestuur en middelen