Privacy

Lees voor

Zo gaan wij om met uw persoonlijke gegevens

Wanneer u zich bij de gemeente meldt voor zorg, hulp of ondersteuning, maken wij gebruik van uw persoonlijke gegevens. U kunt erop vertrouwen dat wij daar zorgvuldig mee omgaan. Alle medewerkers moeten zich namelijk houden aan de regels uit privacywetgeving en ons privacy beleid (bijlage 1). Dat geldt ook voor de instellingen en instanties met wie de gemeente samenwerkt.

Zo doen wij dat

Persoonlijke gegevens zijn nodig om hulp te kunnen bieden. We willen u daar zoveel mogelijk bij betrekken en duidelijk over informeren. We vragen nooit meer gegevens dan nodig. We gebruiken de gegevens nooit voor een ander doel dan met u is besproken of wettelijk is toegestaan.

Alleen met toestemming of op basis van wettelijke bevoegdheden

Persoonlijke informatie vastleggen, opvragen, inzien of delen met anderen doen we alleen met uw toestemming of op basis van wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld als u uw verhuizing doorgeeft zijn wij verplicht om dit automatisch door te geven aan overheidsinstanties en aan door de minister aangewezen instanties zoals uw zorgverzekeraar.

Uw rechten

Uw bestaande gegevens kunt u bij de gemeente inzien, controleren en zo nodig laten corrigeren. Wat uw rechten daarbij zijn, leest u in onze flyer (bijlage 2).

Vermoedt u dat uw privacy is geschonden?

Dan kunt u terecht bij onze privacy coördinator. Die is bereikbaar via info@leudal.nl of (0475) 85 90 00.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over ons privacy beleid of over de bescherming van uw persoonlijke gegevens? Kijkt u dan in ons uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden (bijlage 3) of op www.mijnprivacy.nl. De medewerker die uw eventuele zaak behandelt, staat u ook graag te woord.

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

Vrijdag 27 april 2018 (Koningsdag)

Donderdag 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag)

Vrijdag 11 mei 2018

Maandag 21 mei 2018 (2e Pinksterdag)

Vrijdag 8 juni 2018 (personeelsdag)

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Leudal in euro's

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.