Vooraankondiging agenda raadsvergadering (03-01-2019)

Lees voor

De bijzondere, openbare vergadering van de gemeenteraad van Leudal zal plaatsvinden op dinsdag 8 januari 2019, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van de gemeente Leudal, Leudalplein 1 in Heythuysen.

De gouverneur van de provincie Limburg, de heer drs. T.J.F.M. Bovens, zal deze raadsvergadering bijwonen + aan de raadsberaadslagingen deelnemen.

De agenda luidt vooralsnog als volgt:    

U kunt via internet, waar ook ter wereld, de raadsvergadering zien via https://channel.royalcast.com/leudal, klik daarna linksboven, bij 8 januari op het blauwe woord ‘Raadsvergadering’. 

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen profielschets werving nieuwe burgemeester per 1 september 2019
  4. Sluiting

U kunt raadsvergaderingen ook bijwonen in de raadzaal + live op de lokale tv bekijken en beluisteren via de zender van omroep ML5.

Hebt u vragen? Neem contact op met de raadsgriffie:

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.