Verruimd Bibob-beleid (03-10-2018)

Lees voor

In Nederland hebben we steeds meer te maken met ondermijnende criminaliteit. Kenmerkend voor ondermijning is de verwevenheid tussen de boven- en onderwereld. Criminelen maken gebruik van bijvoorbeeld vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten om criminele activiteiten uit te voeren.

Een voorbeeld hiervan is het witwassen van crimineel verkregen geld. Dit tast de integriteit van de samenleving aan. Leudal wil deze praktijken niet faciliteren. Daarom is het Bibob-beleid verruimd.

De Wet Bibob

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) geeft de overheid een instrument in handen om te voorkomen dat vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten op een verkeerde manier gebruikt worden. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de gemeente de aanvraag weigeren of de vergunning intrekken. Zo voorkomt de overheid dat zij meewerkt aan criminele activiteiten.

Om het risico te bepalen, voert de gemeente een eigen onderzoek uit. Ook kan de gemeente een advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob. In de Bibob-beleidsregel heeft de gemeente vastgelegd voor welke branches in welke gevallen de Wet Bibob wordt toegepast. De mogelijkheden hierin zijn verruimd ten opzichte van het geldende Bibob-beleid.

Toepassingsbereik

Het bibob-beleid is van toepassing op horeca- en horecaexploitatievergunningen, speelautomatenvergunningen en vergunningen speelautomatenhallen, vergunningen voor seksinrichtingen en escortvergunningen, exploitatievergunningen voor coffeeshops en smart-, head-en/of growshops. Daarnaast kan het zijn dat een BIBOB-toets plaatsvindt bij bijvoorbeeld een omgevingsvergunning bouwactiviteit, omgevingsvergunning inrichtingen Wet Milieubeheer, vastgoedtransacties of subsidie. Wilt u op de hoogte zijn van alle categorieën waarop de Bibobbeleidslijn van toepassing is in Leudal dan wordt verwezen naar de complete beleidsregel. De Bibob-beleidslijn 2018 Leudal is te vinden op www.overheid.nl.

BiBob Leudal

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Bladafval

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.