Vanaf 1 januari 2018 nieuwe regels voor sandwich- en/of driehoeksborden en spandoeken (04-12-2017)

Lees voor

Eerder dit jaar is gepubliceerd dat per 1 januari 2018 nieuwe regels gelden voor het plaatsen/aanbrengen van sandwich- en/of driehoeksborden en spandoeken. Voor plaatsing van sandwich- en/of driehoeksborden zijn geen vergunningen of meldingen nodig. De mogelijkheid tot plaatsing wordt beperkt. Handelsreclame  is niet meer toegestaan voor sandwich- en/of driehoeksborden en voor spandoeken.

Sandwich- en/of driehoeksborden mogen enkel nog worden geplaatst voor:

  • reclame voor een evenement (op grond van artikel 2:24 Algemene plaatselijke verordening)

of voor

  • educatieve reclame (een openbare aanprijzing van open dagen van educatieve instellingen zoals middelbare scholen, MBO-, HBO-, Universitaire onderwijsinstellingen, volwassenonderwijs of onderwijs voor muziekscholen);

of voor

  • ideële reclame: iedere openbare aanprijzing waarmee een algemeen maatschappelijk belang wordt gediend (bijvoorbeeld voor:- een landelijke of plaatselijke collecte-instelling; - de plaatselijke goede doelen week; - de actie “Wij gaan weer naar school” of  “De scholen beginnen weer”);

of voor

  • culturele reclame: een openbare aanprijzing van kunstzinnige evenementen, culturele en kunstzinnige activiteiten (bijvoorbeeld ten behoeve van de Open Poortendag).

Spandoeken, mogen in de toekomst zonder vergunning worden opgehangen voor:

  • ideële reclame:  iedere openbare aanprijzing waarmee een algemeen maatschappelijk belang wordt gediend (bijvoorbeeld voor: - een landelijke of plaatselijke collecte-instelling; - de plaatselijke goede doelen week; - de actie “Wij gaan weer naar school” of  “De scholen beginnen weer”);

of voor

  • culturele reclame: een openbare aanprijzing van kunstzinnige evenementen, culturele en kunstzinnige activiteiten (bijvoorbeeld ten behoeve van de Open Poortendag).

Toezicht en handhaving

Vanaf januari 2018 wordt toegezien op de naleving en worden zo nodig sandwich- en/of driehoeksborden en spandoeken verwijderd.

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

21 december 2017 vanaf 12:00 uur

25 december 2017

26 december 2017

1 januari 2018

>> Meer informatie over openingstijden

10 jaar Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.