Samen opruimen voor een schone gemeente (13-02-2017)

Lees voor
Dit item is verlopen op 22-02-2017.
Basisschool De Mussenberg

Zaterdag 25 maart start de zwerfafvalactie ‘Leudal Schoon aan de Maas 2017’. Verenigingen, scholen en buurtgenoten kunnen allemaal meehelpen om hun dorpskern, de wijk, een stuk natuurgebied of een kilometer Maasoever schoon te maken. Hiermee kunnen zij € 200,-- verdienen voor hun vereniging of stichting. Help ook mee!

Bij massale deelname wordt gemeente Leudal in een keer de schoonste gemeente aan de Maas.

Eigen opruimactie of aansluiten bij een bestaand initiatief 

Kent u een plekje binnen de gemeente Leudal dat u als individu, buurt, school of met uw vereniging wilt opruimen? Neem dan contact op de coördinator van ‘Leudal Schoon aan de Maas’. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw actie maar wordt daarin bijgestaan door de gemeente. De gemeente zorgt voor verschillende materialen (handschoenen, vuilniszakken, grijpstokken) en zorgt er ook voor dat het door u verzamelde afval opgehaald wordt. U kunt ook aansluiten bij een al bestaande actie. Vanuit veel dorpen vinden er namelijk al acties plaats.

Meedoen?

Er wordt het hele jaar door al veel zwerfvuil opgeruimd langs de Maas en beken in Leudal. Maar na het hoge water en voordat het groen alles bedekt, is het zwerfvuil wel heel erg zichtbaar. Tijd voor de grote schoonmaak! Voor informatie of aanmelding, mail naar info@ervaardenatuur.nl. U kunt ook bellen met de coördinator van de zwerfvuilactie, Maaike van Strijp, telefoon: 06-23327305.

Informatiebijeenkomst

Op maandagavond 20 februari a.s. is er een informatie/startbijeenkomst om 19.00 uur in het gemeentehuis in Heythuysen.

De voorwaarden

In het kader van de actie ‘Leudal Schoon aan de Maas’ kunt u als groep, weer een eenmalige vergoeding krijgen van € 200,-- voor uw vereniging of stichting. Er moet dan wel een hele wijk, een hele dorpskern of minstens een kilometer Maasdal schoongemaakt worden. Er kunnen maximaal 50 groepen meedoen. Als er meer aanmeldingen zijn, bepaalt de gemeente Leudal welke groepen kunnen deelnemen.

Project ‘Schone Maas’

‘Leudal Schoon aan de Maas’ is onderdeel van het project ‘Schone Maas’ van Provincie Limburg, Rijkswaterstaat Limburg, gemeenten, terreinbeheerders en natuurorganisaties.

Sluit aan, samen maken we er een schoon Leudal van!

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.