In gesprek met …Wethouder Piet Verlinden (08-03-2017)

Lees voor
Dit item is verlopen op 22-03-2017.
Portefeuillehouder Piet Verlinden

Het is maandagochtend als we Piet Verlinden in zijn werkkamer van het gemeentehuis in Heythuysen aantreffen. Hij heeft maar even tijd voor ons, want de maandag staat traditioneel in het teken van portefeuillehouders overleg.

Wethouders laten zich die dag door beleidsmedewerkers bijpraten over de vorderingen op de diverse beleidsterreinen.

Dit Leudals college is tussentijds gevormd. In hoeverre lukt het dan om resultaten te halen?

“Wij zijn nu bijna een jaar in deze samenstelling actief. Die periode is kort en daarom moeten we scherp zijn op onze resultaten. Wij hebben het gaspedaal ingedrukt om zaken te versnellen. Ook pakken we nieuwe dingen op. We hebben pas een nieuw subsidiebeleid gepresenteerd. Ook geven we een impuls aan onder andere de toeristische sector, de actualisatie van de visie. Op de verschillende dossiers zie ik dat we meters kunnen maken. Ik ben niet ontevreden met wat we in deze korte tijd hebben bereikt.”

Als we na een jaar de balans opmaken. Wat is er dan bereikt?

“Dit college heeft zich bij aanvang gecommitteerd aan een sluitende begroting door enerzijds de woonlasten voor inwoners laag te houden (inkomsten) en anderzijds de gemeentelijke lasten te beperken (uitgaven). We hebben onze financiën op orde en daardoor kunnen we de dingen doen die we willen doen en die we moeten doen. Wij liggen daarmee we op koers.

Wat merk ik daar als inwoner van?

“Dat merk je als inwoner bijvoorbeeld aan je woonlasten. Leudal behoort daarin tot de 10 goedkoopste gemeenten van Limburg.”

  • De afvalstoffenheffing daalt dit jaar met 4,8%
  • De Onroerend zaak belasting (OZB) stijgt met 0,5% (gelijk aan inflatie)
  • Rioolrecht: een stijging van 5% dat wel, om in de toekomst te komen tot een kostendekkend tarief (dat is het nu nog niet)

“Maar ook bijvoorbeeld een nieuw subsidiebeleid. Eenvoudiger, en altijd vanuit de gedachte: Waar is het maatschappelijke belang het meest gediend om gemeenschapsgelden in te zetten?”

“En de toeristische sector is recentelijk het convenant Gastvrij Leudal gesloten. Toerisme en recreatie is een sterke economische drager in onze gemeente. Deze overeenkomst zorgt voor rust bij deze ondernemers en prikkelt hen om extra te investeren in de kwaliteit van de sector.”

U draait al wat jaren mee in het Leudalse bestuur. Wat drijft u om dit werk te blijven doen?

“Ik heb een brede en diverse portefeuille: Economische zaken, Mobiliteit, Openbare ruimte, Milieu en vastgoed. Als wethouder kun je wel het verschil maken en concrete resultaten behalen en dat vind ik het dankbare van dit werk.”

Voor welk inhoudelijk onderwerp loopt u het hardst?

“Elke portefeuille heeft zijn eigen dynamiek om hard te gaan lopen. Ik word enthousiast van gesprekken met innovatieve ondernemers die lef tonen. Ook vind ik het interessant om burgers te betrekken bij het herinrichten van een straat.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.