College Leudal blijft bij besluit weigering vergunning zonneweide (07-11-2018)

Lees voor

De voorzieningenrechter oordeelde op 31 oktober 2018 dat de afweging van de belangen over de vraag of de locatie geschikt is voor de aanleg van een zonneweide in juridische zin niet meer aan de orde is. Het college van B&W heeft daardoor een nieuwe afweging moeten maken, passend binnen de kaders van de voorzieningenrechter.

Om hier invulling aan te geven is advies gevraagd aan een deskundig bureau op het gebied van landschapsstructuren en -kwaliteiten. Op basis van dit onderzoek blijft het College bij haar standpunt de vergunning te weigeren.

Het College is van mening dat de zonneweide te grootschalig is op de desbetreffende plek. Uit het advies van het deskundig bureau blijkt tevens dat het initiatief niet zonder meer passend is binnen de karakteristiek van het bestaande landschap van het voormalig k.I. terrein. 

Terrein K.I. Station

Op het voormalig K.I. terrein is tien jaar geleden het plan ontwikkeld voor de aanleg van een golfbaan, inclusief hotel. De grond heeft toen de bestemming recreatie gekregen. Dit is om verschillende redenen niet van de grond gekomen. In het voorjaar van 2018 meldde de eigenaar van de grond zich bij de gemeente met het verzoek de grond te gebruiken voor een zonneweide. Het gaat hierbij om circa 40 hectare waar zonnepanelen geplaatst gaan worden. In totaal zijn dit ongeveer 80 voetbalvelden, die 15.000 huishoudens van stroom zouden voorzien.

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

20 december 2018 (geopend van 9.00 tot 12.00 uur)

24 december 2018

25 december 2018

26 december 2018

31 december 2018

1 januari 2019

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Bladafval

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.