Bomensnoei gemeente Leudal in de winterperiode (05-02-2018)

Lees voor

Gemeente Leudal heeft ruim 33.000 bomen in de openbare ruimte. We hebben dan ook een zorgplicht ten aanzien van onze bomen. Gezien de forse stormen van januari is het belangrijk dat er controles en goed onderhoud plaatsvindt.

De controles bestaan uit VTA-onderzoek. Dit is een vitaliteitscontrole. Daarnaast verrichten we snoeiwerkzaamheden en kapwerkzaamheden.

Boomveiligheidscontrole (VTA)

VTA staat voor Visual Tree Assessment. Dit is een boomveiligheidscontrole en dit kan je vergelijken met de jaarlijkse APK controle van auto`s. Hierbij wordt gelet op uiterlijke gebreken. Men kijkt naar de algemene toestand van de boom, aanwezigheid van zwammen op de stam, afwijkende zware takken (zuigers), ziektes enz. Indien men gebreken constateert volgt er een Nader Technisch Onderzoek (NTO). Bij dit onderzoek wordt met onderzoeksapparatuur de boom onderzocht en de risico`s geïnventariseerd. Er volgt een rapport waar in staat of de boom kan worden gehandhaafd of dat de boom gekapt moet worden.

Gemeente Leudal laat elk jaar 2500 bomen VTA controleren.

Snoei

Elk jaar snoeien we bomen in de openbare ruimte. Hiermee verminderen we klachten en meldingen. We snoeien de bomen altijd op een bepaalde manier. We willen de vorm (habitat) van de boom niet aantasten. Vaak vragen landbouwers of burgers de boom te snoeien tot op de erfgrens, zodat er op hoogte geen takken overhangen. Snoeien op deze manier (éénzijdige snoei) kan de kroon onstabiel maken en kan leiden tot breuk. Als we snoeien verrichten we de volgende standaard handelingen:

  • dood hout verwijderen;
  • stamschot verwijderen (uitlopers op stam);
  • eventuele gebroken takken er uit halen;
  • opkronen (laaghangende takken);
  • zogenaamde “zuigers” verwijderen (= snel groeiende takken die de overhand krijgen);
  • hinderlijke overhangende takken innemen of verwijderen, mits de vorm van de boom behouden blijft.

Kap van bomen

Met het kappen van bomen in de openbare ruimte is de gemeente terughoudend. Veel verzoeken om bomen te kappen vanwege blad- en vruchtval, schaduwwerking (bij akkers of voor zonnepanelen) worden niet gehonoreerd. We realiseren ons dat bomen door bovengenoemde redenen vaak als hinderlijk worden ervaren, maar vinden het te ingrijpend om hiervoor bomen te kappen. Elke aanvraag om bomenkap wordt serieus bekeken en overwogen. Er zijn genoeg redenen om bomen te koesteren. Bomen en hun vertoning dragen bij aan het welzijnsgevoel (woon- en leefgenot) in de woonbuurten. Ze dragen aanzienlijk bij aan de verwijdering van fijnstof, schadelijke oxiden en ozon uit de lucht. Dit is niet zichtbaar, wel meetbaar. In de zomer geven de bomen schaduw en beperken temperatuurextremen.

Waar zijn we aan de slag?

Deze winterperiode zijn we inmiddels bezig met snoeiwerkzaamheden. Onze buitendienst heeft een eigen hoogwerker ter beschikking en zij snoeien voornamelijk de bomen in de kernen. Er wordt ook gesnoeid in het buitengebied en ook hier is een aannemer momenteel mee bezig.

Een andere aannemer is bezig met het kappen van bomen die zijn afgekeurd of schade en meer dan normale hinder veroorzaken. De werkzaamheden vinden vooral in de wintertijd plaats, maar het kan zijn dat we in de zomermaanden ook snoeien als de bomen in het blad zitten.

In onderstaande bestanden kunt u zien waar de werkzaamheden in Leudal plaatsvinden of plaats hebben gevonden.

Het zijn de volgende bestanden:

  • snoeien bomen aannemer (voornamelijk buitengebied);
  • snoeien bomen eigen dienst (voornamelijk bomen binnen de kernen);
  • kappen bomen winterperiode 2017 - 2018.

Indien u vragen of tips heeft aangaande kap- en snoeiwerk bomen kunt u contact opnemen met de gemeente Leudal, info@leudal.nl of telefonisch via (0475)- 85 90 00.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.