Agenda commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen (06-06-2018)

Lees voor

De commissies sociaal, fysiek, bestuur en middelen vergaderen op resp. maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 juni 2018 om 19.30 uur in de raadzaal, gemeentehuis Leudal. Iemand die wenst in te spreken over één van de agendapunten dient zich vóór de commissievergadering te melden bij de commissiegriffier, tel. (0475) 85 90 00 of via e-mail raadsgriffie@leudal.nl.

Een inspreker krijgt max. 5 minuten het woord. Om als burger over raadsvoorstellen in te spreken bestaat alleen in de commissievergaderingen de mogelijkheid en niet ook in de raadsvergaderingen.

Agenda commissie Sociaal

 • Presentatie Naoberzorg Roggel
 • Bespreken raadsvoorstel raadsvergadering 3 juli 2018
  • Vaststellen bestuursopdracht voor het herijken accommodatiebeleid
 • Bespreken ingekomen stukken
  • E-mail over mee muziek in de klas
  • Bespreking nav casus over procedures, klachtenbehandeling en clientondersteuning Wmo

Agenda commissie Fysiek

 • Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 3 juli 2018:
  • Vaststellen ‘Reparatie- en Veegbestemmingsplan Buitengebied 2016’
  • Vaststellen bestemmingsplan ‘Graven 2, Neer’
  • Verlenen verklaring van geen bedenkingen uitbreiding camperplaatsen Brigittastraat 31 in Ittervoort
  • Verlenen verklaring van geen bedenkingen windpark Heibloem
  • Verlenen verklaring van geen bedenkingen windpark De Kookepan in Neer
  • Vaststellen bestemmingsplan ‘Maasfront Te Hanssum’ in Neer
  • Beschikbaar stellen bijdrage voor project patrijzenimpuls Buggenumse Veld
 • Bespreken E-mail namens B. Schaper te Haler over voorgenomen verkoop voormalig basisschoolgebouw
 • Bespreken voorstel fractie Ronduit Open verlening vrijstellingsbevoegdheid aan college voor categorie 1 en 2 bedrijven binnen een gedeelte van het Bedrijventerrein Arenbos in Heythuysen

Agenda commissie bestuur en middelen

 • Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 3 juli 2018
  • Jaarrekening 2017 en bestemming Saldo
  • 1e Raadsrapportage 2018 (Rarap)
  • Kaders voor de begroting gemeente Leudal 2019 – 2022
  • Zienswijze voor de ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Limburg Noord

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Europees schutterstreffen 2018

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.