Aanvraag Koninklijke Onderscheiding indienen voor 1 juli (18-05-2018)

Lees voor

Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met “ja” beantwoorden, want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in, zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid.

Net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving, komen ook deze mensen in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding. Daarvoor moeten ze dan wel eerst worden voorgedragen. U kunt daarvoor zorgen.

Wat moet u doen als u iemand voor een onderscheiding wilt voordragen?

U kunt contact opnemen met de medewerker Kabinetszaken in de gemeente van degene die u wilt voordragen. Deze kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt uitgelegd hoe u te werk moet gaan.

Aanvragen voor inwoners uit onze gemeente kunnen vertrouwelijk worden gericht aan het Kabinet van de burgemeester gemeente Leudal, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen.

Termijnen

De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk tijdig in actie te komen.

Aanvragen voor de “Lintjesregen 2019” dienen vóór 1 juli 2018 bij de burgemeester te zijn ingediend.

Als u een Koninklijke onderscheiding aan wilt vragen voor een andere gelegenheid, dan is moet u het complete voorstel minimaal 5 maanden voor de beoogde uitreikingsdatum bij de burgemeester indienen.

Meer informatie

Voor het indienen van uw voorstel of vragen daarover verwijzen wij u naar het Kabinet van de burgemeester, tel. (0475) 85 90 00 of naar www.lintjes.nl en www.kanselarij.nl.

Ook kunt u hier het voorstelformulier en diverse brochures downloaden.

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Europees schutterstreffen 2018

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.