Portefeuille

Economische ontwikkeling, Milieu en Financiën

Taakvelden

  • Economie: MKB, bedrijventerreinen, LLTB, horeca, retail, OML, nuts- en kabelbedrijven, markten en kermissen
  • Milieu: milieu, duurzaamheid, afvalverwerking en waterkwaliteit
  • Financiën: begroting, rapportages, belastingen en heffingen, beheer aandelenpakketten en beleggingen

Politieke partij

Samen Verder

    Contact

    Telefoonnummer: (0475) 85 92 03
    E-mailadres: p.verlinden@leudal.nl