Dit voorjaar zijn in Limburg maar liefst 32.323 amfibieën tijdens de paddentrek veilig over drukke verkeerswegen gezet.

Meer dan 200 vrijwilligers verdeeld over 19 groepen hielpen de amfibieën naar hun voortplantingsplaats. De coördinatie van deze provinciale overzetactie was in handen van Stichting IKL.

Bij het stijgen van de temperatuur en een toename van de luchtvochtigheid ontwaken padden, kikkers en salamanders uit hun winterslaap. Deze hebben ze veelal diep weggestopt onder de grond of tussen hout, stenen of snoeimateriaal doorgebracht. Ze kruipen dan massaal in de schemer en duisternis naar het water om zich voort te planten en eieren af te zetten. 

Specifieke maatregelen

Waar kikkers en padden massaal doodgereden worden, treffen plaatselijke bewoners en werkgroepen, vaak al jaren achtereen, specifieke maatregelen om de verkeerssterfte te reduceren. Dit kan variëren van het plaatsen van borden, het rapen en overzetten van padden tot het plaatsen van schermen en emmers. Door de schermen na te lopen en de amfibieën veilig over te zetten, kan de sterfte beperkt blijven. Daarnaast kunnen knelpunten worden opgeheven door de aanleg van tunnels of nieuwe voortplantingswateren.

Resultaten

Ook in de gemeente Leudal zorgen vrijwilligers elk jaar voor een veilige oversteek van amfibieën tijdens de paddentrek. Zoals in Grathem (Bosstraat), tussen Haelen en Nunhem (Nunhemseweg) en ter hoogte van Beijlshof / De Bedelaar / Speckenven. Naast de gewone pad, bruine kikker en groene kikker zijn ook de alpenwatersalamander, kleine watersalamander en kamsalamander aangetroffen. In totaal zijn afgelopen voorjaar 1.552 padden, 76 kikkers en 104 salamanders overgezet. Op de Bosstraat in Grathem liggen daarnaast 3 amfibieëntunnels die ook zorgen voor een veilige oversteek van de padden, kikkers en salamanders.