De gemeente Leudal  richt een werkbedrijf op met als doel meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dit heeft het college besloten in navolging op het succesvolle Mens Ontwikkel Bedrijf (MOB) in de afgelopen jaren. Ook WSW-medewerkers uit Leudal van voormalig Prio Verve, die werkzaam zijn in de openbare ruimte en facilitair, worden hierbij betrokken. Hiermee is met medewerkers facilitair al gestart op 1 januari 2019.

De eerste stap is nu om een kwartiermaker aan te stellen, zodat het nieuwe werkbedrijf van start kan gaan. Vooruitlopend hierop is  een pilot gestart om met een andere, meer integrale, werkwijze nieuwe resultaten te boeken. Het Werkbedrijf is dan ook een groeimodel, waarbij professionalisering plaatsvindt door een (tijdelijke) uitbreiding van de formatie met jobcoaches, acquisiteurs enz., evenals een intensieve samenwerking tussen de afdelingen Samenleving en Ruimte. Naar aanleiding van de ervaringen kunnen er naar de toekomst meer activiteiten worden toegevoegd. Voorlopig bestaat het Werkbedrijf echter uit een samenwerkingsverband van de afdelingen Samenleving en Ruimte met een eigen kern van re-integratiespecialisten en ondersteuners. De doelstellingen voor het werkbedrijf zijn, enerzijds het bevorderen van en tot stand brengen van een duurzame uitstroom uit de uitkering en anderzijds het kwalitatief op orde houden van de openbare ruimte.

Het Werkbedrijf wordt na twee jaar geëvalueerd. In het eerste jaar wordt een daling van 30-50 personen verwacht, die nu een uitkering hebben. Met het werkbedrijf verwacht de gemeente Leudal een besparing van minimaal €200.000 per jaar te realiseren.

Over het Werkbedrijf en het MOB

Mart Janssen, wethouder Sociale zaken, vertelt: “Onze samenleving wordt alleen maar sterker als iedereen zijn steentje bijdraagt en de kans krijgt op een waardevolle dagbesteding. Ook inwoners die in moeilijkheden zijn geraakt en daardoor nauwelijks uitzicht hebben op een betaalde baan. Het Werkbedrijf, als opvolger van het Mens Ontwikkel Bedrijf (MOB), helpt deze mensen vooruit.” Han Bekkers, gemeentesecretaris gemeente Leudal voegt hier aan toe: ”De groep bestaat uit mensen in de leeftijd van 18 t/m 64 jaar, die als gevolg van persoonlijke problemen of een beperking nog zijn aangewezen op een uitkering. Dankzij de integratie van MOB met onze afdeling samenleving doen ze werkervaring op met ondersteunende werkzaamheden onder meer voor de gemeentelijke buitendienst. Denk aan het opruimen van zwerfvuil of het schoonmaken van verkeersborden. Daarnaast krijgen ze begeleiding en opleiding om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Op deze manier hebben we de mogelijkheid mensen uit zowel de Participatiewet als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden in de richting van een normaal arbeidscontract in een dagdagelijkse setting.”