De gemeenteraad heeft het beleidskader “duurzame energie” vastgesteld. Dit beleidskader geeft aan waar in de gemeente Leudal welke vormen van grootschalige zonnevelden en windmolens wenselijk zijn, en onder welke voorwaarden de ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. In het beleidskader is tevens opgenomen dat de gemeente werkt met openstellingsrondes. Het college stelt periodiek een periode open waarin plannen kunnen worden ingediend die voldoen aan de kaders van de openstellingsronde.