Openbare kennisgeving openbare zittingen stembureaus verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Briefstembureaus

De burgemeester van Leudal maakt bekend dat bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal twee briefstembureaus zitting houden. In onderstaand overzicht leest u de zittingstijden en plaatsen. U kunt hier geen briefstem uitbrengen. Dit kan enkel via de post of door uw briefstem af te geven bij het afgiftepunt.

Briefstembureau 1

Wanneer

Tijdstip

Waar

Zitting van

Dinsdag 16 maart 2021

Vanaf 09.00 uur

Gemeentehuis, Leudalplein 1, Heythuysen

Vooropening

Woensdag 17 maart 2021

Vanaf 07.30 uur

Gemeentehuis, Leudalplein 1, Heythuysen

Tellen van stemmen

Briefstembureau 2

Wanneer

Tijdstip

Waar

Zitting van

Woensdag 17 maart 2021

Vanaf 15.00 uur

Gemeentehuis, Leudalplein 1, Heythuysen

Vooropening

Woensdag 17 maart 2021

Vanaf 21.00 uur

Gemeentehuis, Leudalplein 1, Heythuysen

Vooropening

Woensdag 17 maart

Aansluitend aan vooropening 21.00 uur

Gemeentehuis, Leudalplein 1, Heythuysen

Tellen van stemmen

Zitting van vooropening

Tijdens de zitting van vooropening worden de briefstemenveloppen geopend. De stempas wordt gecontroleerd. De gesloten envelop met daarin het stembiljet wordt in een stembus gestopt. Hiermee wordt het stemgeheim van de briefstemmer gewaarborgd.

Zitting van tellen van stemmen

Tijdens de zitting van tellen van de stemmen wordt de stembus geleegd waarin de gesloten briefstembiljetten zijn gestopt. Pas dan wordt de envelop geopend en worden alle uitgebrachte briefstembiljetten die in de stembus zitten geteld.

Stembureaulocaties verspreid over de gemeente 

>> Bekijk alle stembureaulocaties

Stembureaus geopend op maandag 15 maart 2021

Wanneer

Tijdstip

Waar

Zitting van

Woensdag 17 maart 2021

Vanaf 07.30 uur

Gemeentehuis, Leudalplein 1, Heythuysen

Tellen van stemmen

Stembureaus geopend op dinsdag 16 maart 2021

Wanneer

Tijdstip

Waar

Zitting van

Woensdag 17 maart 2021

Vanaf 12.30 uur

Gemeentehuis, Leudalplein 1, Heythuysen

Tellen van stemmen

Stembureaus geopend op woensdag 17 maart 2021

Wanneer

Tijdstip

Waar

Zitting van

Woensdag 17 maart 2021

Vanaf 21:00 uur

Locatie stembureau

Tellen van stemmen

Woensdag 17 maart 2021

Vanaf 21.00 uur

Gemeentehuis, Leudalplein 1, Heythuysen

Tellen van stemmen uitgebracht bij PDV De Vliegende Hollander

Woensdag 17 maart 2021

Vanaf 21.00 uur

Gemeentehuis, Leudalplein 1, Heythuysen

Tellen van stemmen uitgebracht bij het mobiele bijzondere stembureau

Bekendmaken uitslag stembureaus

De zittingen van vooropening en tellen van de stemmen zijn openbaar. De uitslag van de stemming van de stembureaus wordt bekend gemaakt op woensdag 17 maart nadat alle stemmen zijn geteld en de processen-verbaal zijn opgemaakt.

De processen-verbaal kunt u inzien vanaf vrijdag 19 maart 2021 en worden gepubliceerd op de website van de gemeente Leudal.

Wanneer u de processen-verbaal wilt inzien vragen wij u, in verband met de corona-maatregelen, hiervoor een afspraak te maken.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door de medewerkers van Team Verkiezingen, verkiezingen@leudal.nl.

 

Heythuysen, 3 maart 2021

De burgemeester