Op donderdag  17 september 2020 werd het schetsontwerp van het deelproject Maaslandstraat – Haelerweg, de 30km zone, gepresenteerd tijdens de informatieavond voor aanwonenden. 

Wat is de aanleiding van het project?

Met het project  ‘fietsroute N280, ontbrekende schakel Horn’ wordt de fietsverbinding door Horn, tussen de N273 (bij de Oude Baexemerweg) en de toe- afrit van de parallelweg langs de N280 bij het Lateraal kanaal, geoptimaliseerd en vormgegeven als geprioriteerde route voor fietsers. Als het provinciale project ‘N280-West, wegvak Leudal’ is gerealiseerd, zorgt dit traject voor het opheffen van een ontbrekende schakel in een goed gefaciliteerde fietsverbinding tussen Weert en Roermond.

Tegelijkertijd wordt met het project invulling gegeven aan de al lang bestaande wens om de Rijksweg in Horn, tussen de rotonde bij de Beegderweg en de aansluiting bij de Maaslandstraat, in te richten als verblijfsgebied (30 km/u zone), hetgeen moet bijdragen aan het tegengaan van de weg als sluiproute. Tevens zal in de aanpassing van 30km/u zone de haltevoorzieningen voor het openbaar vervoer opgewaardeerd worden.

Bewonersavond deel Maaslandstraat – Haelerweg

Op donderdag 17 september jongsleden werd het schetsontwerp van het deelproject Maaslandstraat – Haelerweg, de 30km zone gepresenteerd (bekijk hier de presentatie) tijdens de informatieavond voor aanwonenden. Tijdens deze avond is er constructief gediscuteerd en zijn diverse zorgen, kansen en vragen besproken. Daarnaast is er tijdens de presentatie onderstaand visualisatiefilmpje getoond.

,

Naar aanleiding van deze bewonersavond is het schetsontwerp de afgelopen maanden op onderstaande hoofdpunten aangepast. Bekijk hier het definitieve schetsontwerp.

  • Parkeervoorzieningen;
    Op diverse locaties zijn enkele parkeerhavens in het ontwerp toegevoegd.
  • Bushaltelocaties;
    In overleg met diverse omwonenden is een alternatieve bushaltelocatie in het ontwerp verwerkt. Deze alternatieve locatie is tevens afgestemd met Arriva.
  • Voetpad zuidzijde Rijksweg;
    Het voetpad aan de zuidzijde van de Rijksweg is daar waar mogelijk verbreed. Het voetpad is volledig doorgetrokken tot aan de doorsteek richting de Maaslandstraat.

Planning

Het gehele project, 'de ontbrekende schakel' zal dit jaar aanbesteed worden en zal medio 2021 de uitvoering starten. Door gefaseerd te werken wordt de overlast voor aanwonenden, ondernemers en gebruikers van de Rijksweg zo veel mogelijk beperkt. 

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleiders Erik Beumers (e.beumers@leudal.nl) of John Janssen (j.janssen@leudal.nl) via email of telefoonnummer 0475 - 85 9000