Op donderdag  17 september 2020 werd het schetsontwerp van het deelproject Maaslandstraat – Haelerweg, de 30km zone, gepresenteerd tijdens de informatieavond voor aanwonenden. 

1. Wat is de aanleiding van het project?

Met het project  ‘fietsroute N280, ontbrekende schakel Horn’ wordt de fietsverbinding door Horn, tussen de N273 (bij de Oude Baexemerweg) en de toe- afrit van de parallelweg langs de N280 bij het Lateraal kanaal, geoptimaliseerd en vormgegeven als geprioriteerde route voor fietsers. Als het provinciale project ‘N280-West, wegvak Leudal’ is gerealiseerd, zorgt dit traject voor het opheffen van een ontbrekende schakel in een goed gefaciliteerde fietsverbinding tussen Weert en Roermond.

Tegelijkertijd wordt met het project invulling gegeven aan de al lang bestaande wens om de Rijksweg in Horn, tussen de rotonde bij de Beegderweg en de aansluiting bij de Maaslandstraat, in te richten als verblijfsgebied (30 km/u zone), hetgeen moet bijdragen aan het tegengaan van de weg als sluiproute. Tevens zal in de aanpassing van 30km/u zone de haltevoorzieningen voor het openbaar vervoer opgewaardeerd worden.

2. Bewonersavond deel Maaslandstraat – Haelerweg

Op donderdag 17 september jongsleden werd het schetsontwerp van het deelproject Maaslandstraat – Haelerweg, de 30km zone gepresenteerd (bekijk hier de presentatie) tijdens de informatieavond voor aanwonenden. Tijdens deze avond is er constructief gediscuteerd en zijn diverse zorgen, kansen en vragen besproken. Bekijk het betreffende schetsonderwerp. Daarnaast is er tijdens de presentatie onderstaand visualisatiefilmpje getoond.

3. Hoe gaan we verder

Het overige deel van 2020 zal worden gebruikt voor de verdere voorbereiding van het project. De aanwezigen en omwonenden krijgen een terugkoppeling van de besproken mogelijkheden binnen de 30km/zone van de Rijksweg. Het schetsontwerp zal opgewerkt worden tot een definitief ontwerp waarin wensen vanuit de aanwonenden daar waar mogelijk in meegenomen zijn. Voor het resterende deel van het project, waar de werkzaamheden minder ingrijpend zijn, wordt via de website www.leudal.nl en de facebookpagina van de Gemeente Leudal gecommuniceerd.

Het gehele project, 'de ontbrekende schakel' zal begin 2021 aanbesteed worden en zal medio 2021 de uitvoering starten. Door gefaseerd te werken wordt de overlast voor aanwonenden, ondernemers en gebruikers van de Rijksweg zo veel mogelijk beperkt. 

4. Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleiders Erik Beumers (e.beumers@leudal.nl) of John Janssen (j.janssen@leudal.nl) via email of telefoonnummer 0475 - 85 9000