Naar aanleiding van de Structurele aanpak voor gemeenschapshuizen en sport- en cultuuraccommodaties wordt er een onderzoek onder inwoners uitgezet om te achterhalen wat ze nodig hebben voor de leefbaarheid van hun dorpen op het gebied van ontmoeten, zorg en welzijn. 

Als vertrekpunt hiervoor heeft de gemeente gekeken naar de functie van gemeenschapshuizen en sport- en cultuuraccommodaties. Het ontmoeten van mensen staat daarbij centraal. Er is dan ook voor gekozen om te praten over een ontmoetingsplek. De gemeente heeft zichzelf ten doel gesteld in iedere kern een multifunctionele ontmoetingsplek te faciliteren, die voldoet aan de lokale behoeften van inwoners en maatschappelijke ontwikkelingen.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de huidige situatie en behoeften van inwoners in het kader van elkaar ontmoeten, zorg en welzijn. Om dit te achterhalen ligt de focus van het onderzoek op de bezettingsgraad, de kwaliteit, duurzaamheid en de functies van deze ontmoetingsplekken. De uitkomst van dit onderzoek wil de gemeente meenemen bij het formuleren van nieuwe uitgangspunten voor het accommodatiebeleid en de plaats die ontmoetingsplekken hierin krijgen.

Oproep aan inwoners

Wethouder Heleen-Wijers: “Deze aanpak is een gezamenlijke inspanning, waarvoor we alle inwoners van Leudal uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek. Iedere mening is van belang om ons beleid te verbeteren en/of toekomstbestendiger te maken."

Deelnemen

Het onderzoek, dat is opgesteld in samenwerking met Invior, Synarchis en de klankbordgroep, is te vinden en in te vullen via onderstaande button

Doe mee aan het onderzoek multifunctionele ontmoetingsplekken

Het onderzoek is beschikbaar tot 6 december 2023. Ook is het mogelijk via de QR code deel te nemen aan het onderzoek. Het beantwoorden van de vragen duurt tussen de 10 en 20 minuten.