In verband met de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan heeft gemeente Leudal tijdelijk een ondernemersloket opgericht. Hier worden ondernemers die door deze crisis getroffen zijn zoveel mogelijk geholpen.  

Noodmaatregelen

De Nederlandse regering neemt verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Ondernemers dreigen door deze maatregelen en andere gevolgen van het coronavirus in de problemen te komen. Het kabinet komt met verschillende maatregelen om deze ondernemers te helpen.

Wat deze maatregelen precies gaan inhouden en hoe deze in de praktijk worden uitgevoerd is nog niet duidelijk. Daar wordt door de regering momenteel hard aan gewerkt. De verwachting is dat de regering op korte termijn met richtlijnen komt. Als de richtlijnen voor de uitvoering helder zijn, dan kunnen wij ondernemers gaan informeren en ook aanvragen af gaan handelen, waar wij als gemeente een taak in krijgen. Hou vooral goed de website in de gaten.

De extra tijdelijke maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd worden hieronder weergeven:

Werkgevers/ondernemers

  1. Regeling werktijdverkorting: deze regeling wordt vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Werkgevers kunnen deze regeling bij het UWV aanvragen als ze de loon van hun medewerkers niet kunnen doorbetalen door daling van de omzet. Voor meer info neem contact op met het UWV.
  2. Compensatieregeling: € 4000 voor direct getroffen ondernemers. Deze is een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Later wordt door het kabinet bekend gemaakt wat de voorwaarden zijn en welke instanties deze regeling gaan uitvoeren.
  3. Uitstel van betaling bij de belastingdienst. U kunt hiervoor contact opnemen met de belastingdienst.

Website UWV - Veelgestelde vragen

Zelfstandige zonder personeel (ZZP-ers)

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Een overzicht van de maatregelen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Bent u ondernemer en/of ZZP'er, woonachtig in de gemeente Leudal? Lees dan verder hoe u gebruik kunt maken van de ondersteuningsregelingen. Er zijn drie regelingen:

Via de gemeente

  • Tijdelijke inkomensondersteuning op basis van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO);
  • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-- op basis van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Let op: Mocht u in aanmerking komen voor één van de regelingen, dan is de gemeente waar u woont ook de gemeente die uw aanvraag beoordeelt. Woont u in de gemeente Leudal en heeft u bijvoorbeeld een onderneming in de gemeente Roermond, dan dient u een aanvraag in bij de gemeente Leudal.

Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

  • Eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,-- op basis van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Inkomensondersteuning

Het inkomen wordt vooralsnog maximaal 3 maanden aangevuld. Vanaf 21 jaar tot de AOW leeftijd geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto per maand en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto per maand. Voor jongeren tot 21 jaar gelden andere bedragen. 

Het betreft een gift. Het bedrag is geen lening en hoeft niet te worden terugbetaald. Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling. 

Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners zelfstandige ondernemer zijn is 1.500 euro netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd.

Mocht u nog enige inkomsten hebben, dan vragen we u nog even te wachten. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets dergelijks. 

U kunt  tot en met 31 mei 2020 een aanvraag indienen. Bovendien kunt u met terugwerkende kracht worden gecompenseerd vanaf 1 maart 2020.

U kunt via onderstaande button een aanvraag indienen voor de inkomensondersteuning. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig. 

>> Start hier uw aanvraag Inkomensondersteuning TOZO

Bedrijfskrediet

Zelfstandige ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. Nog niet bekend is vanaf welk moment rente in rekening wordt gebracht.

Uiterlijk in week 15 is op de website van de gemeente Leudal het aanvraagformulier beschikbaar om bedrijfskrediet aan te vragen. 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Gedupeerde ondernemers die in aanmerking komen, ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- om hun vaste lasten te kunnen betalen. Eis hierbij is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.
Een aanvraag TOGS gaat via de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers

BsGW schort voor alle ondernemers in haar werkgebied per direct alle automatische incasso voor ondernemers op. Hiernaast zullen de komende drie maanden geen invorderingsactiviteiten richting ondernemers plaatsvinden. Deze maatregel is vooralsnog van toepassing tot 30 juni 2020. Het kan zijn dat u als ondernemer activiteiten vanuit een woonadres verricht. Dan is het voor het BsGW niet zichtbaar dat u ondernemer bent. U kunt dan zelf contact opnemen met het BsGW als u in aanmerking wilt komen voor uitstel van betaling.

Website BsGW

Laatste nieuws en veel gestelde vragen noodmaatregelen ondernemers

Op onderstaande websites kunt u terecht voor het laatste nieuws en veel gestelde vragen:

Rijkoverheid

Kamer van Koophandel

MKB-Limburg

Nog vragen voor de gemeente Leudal?

Kunt u geen antwoord op uw vragen krijgen of heeft u andere vragen? Stuur dan een mail naar ondernemersloket@leudal.nl of bel met het algemeen nummer van gemeente Leudal 0475-859 000. Houdt er rekening mee dat de wachttijden momenteel langer kunnen zijn. Wij doen ons uiterste best iedereen zo snel mogelijk van de juiste informatie te kunnen voorzien.